Powiat kartuski Powiat kościerski Szkolnictwo

REGION. MATURY PO DWÓCH PIERWSZYCH DNIACH

Rozpoczęły się egzaminy maturalne. W piątek abiturienci zdawali egzamin z polskiego, a w poniedziałek z matematyki. Dziś egzaminy z angielskiego.

 I tak prawie przez cały maj. Pisemna część matur zakończy się w środę 23 maja, w piątek 25 zakończą się egzaminy ustne. Od 4 do 20 czerwca przewidziano matury dla osób które nie mogły przystąpić do matury w normalnym terminie. Wyniki tegorocznych matur mają być znane 3 lipca.

 Zasady

 Każdy przystępujący do matury musi zdać na podstawowym poziomie polski, matematykę oraz wybrany przez siebie język obcy. Oprócz tego przynajmniej jeden wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym. Żeby zdać trzeba zdobyć minimum 30% możliwych do uzyskania punktów. Dla tych, którzy oblali egzamin tylko z jednego przedmiotu – w części pisemnej, albo ustnej 21 i 22 sierpnia przewidziano maturę poprawkową.

 Pierwszy dzień – polski

 Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym składał się z dwóch części: testu i wypracowania na jeden z dwóch tematów. Maturzyści musieli zastanowić, czy tęsknota jest siłą budującą, czy też niszcząca ludzkie życie. Swą odpowiedź powinni uzasadnić odwołując się do „Lalki” Prusa oraz innego wybranego przez siebie dzieła kultury. Drugie zadanie dotyczyło interpretacji wiersza Ernesta Brylla.

– Zaskoczenie było pełne – powiedział nam po egzaminie Miłosz – Mamy rok stulecia odzyskania niepodległości. Wszyscy spodziewali się więc, że zadania maturalne będą się jakoś z tą rocznicą wiązać. A więc nie „Lalka”, tylko „Przedwiośnie”, a jeśli chodzi o wiersze, to nie Bryll, a na przykład Lechoń, albo Słoński.

Po południu przeprowadzono egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Tu abiturienci musieli zanalizować tekst „Poezja i filozofia” Bogdana Zelera, albo porównać „Nerwy” Cypriana Kamila Norwida i „Pod Dworcem Głównym w Warszawie” Józefa Czechowicza.

 MW

Czytaj więcej w wydaniu papierowym 08.05.2018

Komentarze