Wokół nas

REGION. PROPOZYCJA DLA MIESZKAŃCÓW

Nie truj! Wymień piec węglowy na inny!

Kończy się nabór wniosków w tegorocznej edycji programu „Czyste powietrze Pomorza”. Osobom, które w tym roku chcą wymienić piec węglowy lub koksowy na inne źródło energii pozostało bardzo niewiele czasu. W niektórych gminach wniosków się już nie przyjmuje.

Przypomnijmy: Dotację można dostać na likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, albo źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii. Z zasady Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej refunduje do 30% kosztów kwalifikowanych takiej modernizacji, jednak nie więcej niż 5 tys. zł w przypadku domu jednorodzinnego i 12,5 tys zł w przypadku wielorodzinnego. Jeśli jednak zdecydujemy się na instalację pompy ciepła, dotacja może wynieść 10 tys. zł. W niektórych gminach można też ubiegać się o dotację w wysokości 1 tys. zł na zakup elektrycznego urządzenia grzewczego. Zazwyczaj do tego ogólnowojewódzkiego programu dokładają się samorządy refundując kolejne 5% kosztów inwestycji lub nawet więcej. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest trwałe odłączenie starego kotła. Jeśli jednak liczba chętnych na wymianę pieca jest w gminie duża – w każdej gminie stosuje się inne kryteria wyboru wniosków zakwalifikowanych do realizacji. Czasami obniża się wielkość dofinansowania tak, by środków starczyło na wspomożenie wszystkich złożonych wniosków.

Pieniędzy nie dostaną

Nie można się ubiegać o refundację kosztów modernizacji ogrzewania wykonanej wcześniej. Nie podlega refundacji taka modernizacja, w wyniku której nadal źródłem ciepła jest koks lub węgiel – np. wymiana pieca na opalany ekogroszkiem. Dofinansowanie nie obejmuje nowo budowanych budynków. Wiele gmin nie przyjmuje też wniosków od płatników podatku rolnego.

W Żukowie zakończono

Gmina Żukowo zakończyła przyjmowanie wniosków już 29 grudnia ub.r.  Do urzędu wpłynęło 105 wniosków na łączną kwotę około 1,2 mln zł. WFOŚiGW może przyznać gminie co najwyżej 300 tys. zł. W związku z tym samorząd zadecydował o powiększeniu wkładu własnego gminy w program do 500 tys. zł. Pozwoli to pozytywnie rozpatrzyć większą liczbę wniosków.

Jeszcze można

Wciąż jeszcze przyjmowane są wnioski w gminach Somonino, Chmielno, Przodkowo, Liniewo. Jednak są to już ostatnie dni przyjmowania wniosków. Do 20 kwietnia można składać wnioski w gminach Kartuzy, Stężyca, Nowa Karczma, Kościerzyna i Dziemiany. Do 27 kwietnia wnioski można składać w gminie Karsin. 30 kwietnia zakończy się nabór w gminie Sierakowice i mieście Kościerzyna, a 4 maja w gminie Stara Kiszewa.

W gminie Liniewo mieszkańcy mogą liczyć na wyższe, niż gdzie indziej dofinansowania Tu dotacja wynosi 7 tys. zł na źródło ciepła zasilające dom jednorodzinny, 14 tys. zł na budynek wielorodzinny i 15 tys. na pompę ciepła. Podobnie zwiększone stawki przyjęło miasto Kościerzyna, które postanowiło refundować do 40% kosztów modernizacji.

Warto też odnotować nietypowe rozwiązanie zastosowane w Kartuzach. Mimo że nabór wniosków kończy się tam 20 kwietnia – wnioski będą przyjmowane do 30 października. Te złożone po terminie będą wpisywane na listę rezerwową.

To nie wszystko

Oprócz „Czystego Powietrza” wymianę źródeł ciepła wspierają inne programy. Gminy Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno czekają na rozpatrzenie swojego projektu „OZE dla Kaszub” przez Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego. Gmina Żukowo złożyła podobny projekt „Słoneczna Gmina Żukowo”. Do tej pory zakwalifikowano do niego 200 mieszkańców. Kolejny – ogólnopolski program – ogłosiło Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Na program przeznaczono 13 mln zł. Obejmuje on wymianę pieców węglowych na gazowe. W tym roku będzie z niego mogło skorzystać 11 tys. rodzin w Polsce, ale PGNiG zapowiada kontynuację programu w kolejnych latach. Program przewiduje 1 tys. zł dotacji dla każdego beneficjenta, a dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny nawet 3 tys. zł.

Tak duża liczba programów i znaczne zainteresowanie nimi dowodzi, że nasza świadomość ekologiczna wciąż rośnie. Zyskuje na tym i środowisko, i my sami, bo ogrzewanie czystą energią jest zazwyczaj znacznie mniej pracochłonne.

 

MW

 

 

Komentarze