Samorząd

REGION. RZĄD PRZEZNACZA KOLEJNE MILIONY NA BUDOWĘ DRÓG

Samorządy mają czas do 15 kwietnia

 Ponad 27 mln zł, trafi na Pomorze w ramach „Rządowego programu na rzecz rozwoju i konkurencyjności regionów poprzez wsparcie drogowej infrastruktury lokalnej”. Jest to kolejna duża pula pieniędzy, jaką rząd wspomaga lokalne samorządy.

Wojewoda pomorski podkreślił, że jest to dobra informacja, zwłaszcza dla tych samorządów, które nie mogły do tej pory liczyć na takie wsparcie. Rządowy program przewiduje, że kwota dofinansowania może sięgać nawet 80 proc. całości inwestycji. Celem programu jest m.in. poprawa dostępności komunikacyjnej dla społeczności lokalnych i przedsiębiorstw, powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych, poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych. W 2018 roku rząd na budowę i remont dróg lokalnych przeznaczy łącznie 1,3 mld złotych. To o 500 mln zł więcej niż do tej pory było zaplanowane w budżecie.

Jakie inwestycje?

Wsparcie w ramach programu mogą uzyskać inwestycje będące zadaniami własnymi jednostek samorządu terytorialnego, polegające na budowie, przebudowie, modernizacji dróg gminnych lub powiatowych, które nie były objęte finansowaniem ze środków UE i dotacji celowych budżetu państwa. Ponadto na wsparcie z tego programu nie mają co liczyć zadania, które nie są i nie będą realizowane w ramach programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa, oraz takie które są w trakcie realizacji, lub które są już objęte już planami.

Istotne terminy

Nabór wniosków zakończy się 15 kwietnia. Natomiast do 15 maja wojewoda przekaże Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju listę zadań wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania. Wysokość dotacji uzależniona będzie od zamożności wnioskujących miast i gmin. Maksymalna kwota, która może otrzymać samorząd to 5 mln zł. Samorządy muszą się spieszyć, gdyż oprócz terminów dotyczących składania wniosków, inwestycje muszą być zakończone do końca tego roku. Jeżeli część zadania zostanie przeniesiona na rok przyszły, samorząd otrzyma tylko część dofinansowania, adekwatną do części wykonanej inwestycji.

BM

 

Komentarze