Wokół nas

REGION. ZARYS STATYSTYKI WYPADKÓW DROGOWYCH

Województwo pomorskie, w tym powiat kościerski i kartuski poszczycić się może najniższym wskaźnikiem liczby ofiar śmiertelnych na każde 100 wypadków drogowych w 2017 roku.  Bijemy na głowę inne województwa, które odnotowują w takim zestawieniu dwukrotnie, a nawet ponad trzykrotnie większą liczbę zabitych.

Zgodnie z opracowaniem eksperta Elżbiety Sudoł z Wydziału Opiniodawczo-Analitycznego Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, położenie naszego kraju na mapie Europy oraz jego usytuowanie na szlaku transportowym wschód – zachód, generuje bardzo duży ruch tranzytowy. Jak wynika z danych Komendy Głównej Straży Granicznej, w 2017 roku przez zewnętrzne granice UE do Polski wjechało ponad 13 mln pojazdów, wśród których ponad 11 mln stanowiły samochody osobowe. Co ciekawe, znaczący udział w liczbie wypadków na terenie Polski mieli także cudzoziemcy kierujący pojazdami. Największą grupą kierowców  spoza Polski uczestniczącą w zdarzeniach drogowych, byli obywatele takich państw jak: Ukraina – 46 proc. wszystkich wypadków z udziałem cudzoziemców, Niemcy – 10 proc., Białoruś – 7 proc i Litwa – 5,5 proc. W 2017 roku w wypadkach drogowych poszkodowanych zostało ponad 42 tys. osób, w tym śmierć poniosło 2 831 osób, a  ponad 39 tys. zostało rannych.

Województwo pomorskie pozytywnym rekordzistą

W 2017 roku w całym województwie pomorskim zanotowano 2608 wypadków w których życie straciły134 osoby a ponad 3,2 tys. zostało rannych. Bardzo dobrą wiadomością jest to, że wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków w naszym województwie, jest najniższy w całym kraju i wynosi 5,1. Dla porównania, w liderującym w tej niechlubnej i tragicznej statystyce  województwie  podlaskim, wskaźnik ten wynosi aż 16,5 ofiar śmiertelnych na 100 wypadków. Jednak w liczbie rannych województwo pomorskie znajduje się już w niechlubnej czołówce rankingu. Tutaj wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków wyniósł w 2017 roku aż 124,7, tylko o 0,8 mniej niż u liderującego województwa dolnośląskiego. Największą liczbę wypadków drogowych odnotowano w czerwcu, lipcu i sierpniu. Jeśli chodzi o dni tygodnia, to najwięcej wypadków ma miejsce w piątki, blisko 17 proc. ogółu wszystkich wypadków drogowych. Biorąc pod uwagę przedziały czasowe wszystkich dni tygodnia, najwięcej tego typu zdarzeń na polskich drogach, notuje się między godz. 16 a 17.

Powiat kościerski i kartuski w I kwartale 2018

W całym województwie pomorskim, w pierwszym kwartale roku 2018 odnotowano 439 wypadków i 6,15 tys. kolizji. W powiecie kościerskim miało miejsce 27 wypadków oraz 108 kolizji. W zdarzeniach tych rany odniosło 36 osób. Nie było ofiar śmiertelnych. Nieco gorzej wygląda zestawienie liczbowe w powiecie kartuskim. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że mieszka tu ponad 60 tys. osób więcej niż w powiecie kościerskim. I tak w styczniu 2018 r., na terenie powiatu kartuskiego miało miejsce 12 wypadków, w których zginęła jedna osoba, a w lutym 14 wypadków, także z jedną ofiarą śmiertelną. Znacznie lepiej sytuacja wyglądała w marcu. W tym czasie odnotowano tylko 6 wypadków. Ponadto policyjne statystyki zanotowały w całym I kwartale 307 kolizji na terenie powiatu kartuskiego. Jednym z warunków i wyznaczników bezpieczeństwa drogowego, jest stan dróg lokalnych. Dlatego samorządy gminne i powiatowe nie ustają w wysiłkach, aby je modernizować i ulepszać. Niemal w każdym numerze naszego tygodnika piszemy o kolejnych dokonaniach włodarzy samorządów, w budowie i modernizacji dróg.

BM

Komentarze