Powiat kościerski

Reprezentowała Kaszuby w Wiedniu

Pow. kościerski. Przedstawiciele Polonii na uroczystościach Wiktorii Wiedeńskiej

Lidia Walewska dyrektor ZSP nr 3 w Kościerzynie była w gronie naszych rodaków, którzy zostali zaproszeni przez organizatorów na uroczystości 335. Rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej.

W sobotę 8 września Lidia Walewska reprezentowała naszą małą Ojczyznę na spotkaniu z marszałkiem Senatu RP Stanisławem Kaczewskim, panią ambasador RP Jolantą Róża Kozłowską, konsulem generalnym i innymi ważnymi osobistościami,  w polskiej ambasadzie w Wiedniu.

Spotkanie z austriacką Polonią

Podczas swojego pobytu w Austrii, L. Walewska brała udział  w uroczystościach obchodów 335. Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej na Kahlenbergu. Jest ona  aktywnym członkiem Rodziny Rodła, a  335. Rocznica Wiktorii Wiedeńskiej  była znakomitą okazją do spotkania Polaków i Polonii w stolicy Austrii, refleksją w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości  oraz sposobnością do wyeksponowania wspólnotowego charakteru Prawd Polaków spod Znaku Rodła.

Kaszubi w „Rodle”

Warto dodać, że Związek Polaków w Niemczech spod znaku „Rodła” to najstarsza organizacja polonijna w Niemczech, istniejąca od 1922 roku.  Prezesami jej było aż trzech znamienitych przedstawicieli z Kaszub tj.:  ksiądz dr Bolesław Domański, ksiądz Józef Styp – Rekowski i dr Józef  Młynarczyk – absolwent kościerskiej „Trójki”.

Nadesł. Opr. red.

 

Lidia Walewska – długoletnia nauczycielka oraz dyrektor Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Kościerzynie. Absolwentka Wydziału Chemicznego  Politechniki Gdańskiej. Realizowała studia podyplomowe z informatyki na tej uczelni oraz  studia podyplomowe z zarządzania oświatą na Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych Politycznych i Gospodarczych w Gdyni.  Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły nr 3 „Mestwin” w Kościerzynie. Współpracuje z Stowarzyszeniem Oświaty i Wychowania w Wrocławiu oraz  Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie. Oprócz działalności dydaktyczno wychowawczej realizowała wiele  projektów wzbogacających bazę szkoły oraz rozwijających pasję i zainteresowania uczniów. Organizowała wielokrotnie wymianę międzynarodową  dzieci                 i młodzieży z swojej placówki. Wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotycznym, promocja  na niwie międzynarodowej Kościerzyny, powiatu, Kaszub oraz Polski, to stałe elementy  w działalności Pani Walewskiej. Od września bieżącego roku Pani Lidia przeszła na emeryturę zamierzając swoją energię i zapał poświęcić  jako radna na rzecz miasta Kościerzyna oraz powiatu kościerskiego.

 

 

Komentarze