Szkolnictwo Wywiady

Rozmowa z Małgorzatą Klasa-Nauczycielem Pomorza 2018

 

Bogdan Mielnik: Czego uczy Pani w szkole i jaki jest Pani warsztat pracy?

Małgorzata Klasa:Uczę trudnego przedmiotu jakim jest rachunkowość finansowa. Celem mojej pracy jest dobre przygotowanie do zawodu księgowego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uczę się przez całe życie, zdobywam doświadczenie, wiedzę i umiejętności, inspiruję, wspieram i rozwijam oraz wychowuję młodych ludzi. Metody jakimi osiągam swój cel dziś, różnią się istotnie od tych, które wykorzystywałam na początku swojej pracy. Po studiach uczyłam bardziej teoretycznie a dziś uczę rachunkowości przez działania praktyczne. To uczenie metodą projektu z wykorzystaniem nowoczesnego programu finansowo-księgowego. Na lekcjach uczniowie poszukują potrzebnej wiedzy w internecie, wykorzystuję komputery a nawet komórki. Uczę ich jak i gdzie skutecznie poszukiwać potrzebnej wiedzy, uczę ich myśleć w kategoriach księgowego. Lekcje są bardzo dynamiczne i myślę że ciekawe.

 

B.M.:Co można powiedzieć o efektach Pani pracy czy też zespołu pedagogicznego placówki?

M.K:Najlepszym potwierdzeniem wysokich efektów pracy mojej i moich koleżanek są wyniki egzaminów uczniów naszej szkoły w zawodzie technik-ekonomista . Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje A.35 i A.36 jest na poziomie prawie lub 100%. To między innymi spowodowało że w rankingu szkół przeprowadzonym przez tygodnik Perspektywy: w 2015 roku nasze Technikum NR 2 zajęło 10 m-ce w województwie i 160 w Polsce i uzyskało srebrną tarczę. W roku 2016 zajęliśmy już 4 m-ce w województwie i 93 w Polsce za co uzyskaliśmy złota tarczę, W roku bieżącym jesteśmy na 2-gim miejsce w województwie i 84 w Polsce.

B.M:Co ma wpływ na Pani sukcesy jako nauczyciela?

M.K.: Uważam że dużą rolę odgrywa moja silna osobowość. Nieocenione jest wsparcie ze strony dyrektor placówki Grażyny Maczulis i pedagoga szkolnego Justyny Kluge. Niewątpliwie wpływ ma dobra atmosfera w pracy pomagająca osiągać sukcesy z młodzieżą .Chcę też zaznaczyć że duże znaczenie w mojej pracy ma wsparcie ze strony męża. Moje osobiste szczęście i spełnienie jako żona i matka wpływa na prawidłowe funkcjonowanie w misji jaką pełnię od 33 lat. W pracy z młodzieżą pomaga mi moja systematyczność i uporządkowanie oraz aktywność w różnych aspektach życia.

B.M: Czym jest dla Pani praca nauczyciela?

M.K.:Młodzież daje mi młodość i entuzjazm oraz uczy mnie nowości technicznych i wymusza pozytywne zmiany sposobu pracy. Lubię przebywać wśród młodzieży i czuję, że trzeba odkrywać ich nowe możliwości i zainteresowania, wskazywać drogę osiągania sukcesów w życiu. Wydaje mi się,że młodzież ode mnie tego oczekuje.

Wykształciłam wielu księgowych, przygotowuję do dorosłego życia już drugie pokolenie, uczyłam rodziców a teraz uczę ich dzieci. Bardzo często zdarza się, że mój uczeń przerósł mistrza co dla mnie jest największą nagrodą. Cieszę się, gdy młodzi dorośli wracają do szkoły ze słowami wdzięczności i szacunku.

B.M:Co Pani zdaniem zadecydowało o triumfie w konkursie?

M.K:Na wyróżnienie mnie jako nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach wpływ na pewno miały powtarzające się sukcesy moich uczniów w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich, Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie od wielu lat młodzież z klasy technikum ekonomicznego zdobywa indeksy i tam studiuje, czy też sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie z Finansów i Rachunkowości na Politechnice w Koszalinie, oraz w Konkursie „Mistrz Rachunkowości” w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, czy w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości na Politechnice w Rzeszowie, jak również zdobyte tytuły finalistek w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach, który organizuje Izba Doradców Podatkowych w Polsce.

Kolejnym elementem, decydującym o tym wyróżnieniu to moja praca w Stowarzyszeniu dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach, którego jestem wiceprezesem i księgową. Stowarzyszenie to działa na terenie mojej szkoły, realizuje wiele projektów edukacyjnych, które wspierają proces edukacji.

B.M:Jak Pani traktuje ten tytuł?

M.K:Wyróżnienie to traktuję, jako najważniejsze uhonorowanie mojej dotychczasowej pracy, gdyż uwzględniło wszystkie aspekty pracy nauczyciela zarówno innowacje edukacyjne i wychowawcze, moje efektywne rozwiązania organizacyjno -metodyczne, umiejętności nabyte podczas doskonalenia zawodowego wykorzystane w pracy pedagogicznej, działania inspirujące aktywność młodzieży w środowisku lokalnym poprzez kształtowanie ich wrażliwości społecznej oraz poczucia regionalnej wspólnoty obywatelskiej,uzyskane szczególne efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz działania na rzecz wspierania innych nauczycieli swoją wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym jak również moje działania w środowisku lokalnym. Jak dotychczas żadne inne wyróżnienie nie obejmowało tak szerokiego spektrum działania.

B.M:Dziękuję za rozmowę.

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze