Wokół nas

Są nowe umowy z kołami łowieckimi

Wczorajsze spotkanie przedstawicieli Kościerskiej Izby Rolnej zdominowały sprawę związane z działalnością kół łowieckich. Rozmawiano m.in. o problemach w wzajemnych relacjach. Spotkanie było okazją także do wznowienia umów dla dzierżaw obwodów łowieckich.

W marcowym spotkaniu przedstawicieli samorządu rolnego powiatu kościerskiego wzięli udział starostwa kościerski Alicja Żurawska, wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski, przedstawiciele nadleśnictw działających na terenie powiatu i „szefowie” kół łowieckich. Spotkanie poprowadził Ryszard Kleinschmidt, przewodniczący powiatowej izby rolnej.

Jest wzajemny szacunek

Kiedy na forum dyskusji pojawił się temat kół łowieckich Ryszard Kleinschmidt w imieniu samorządu rolnego powiatu kościerskiego wydał pozytywną opinię na temat współpracy z rolnikami.

– Rolnicy w naszym powiecie nie występują w sposób agresywny wobec kół w sporach o rozliczenie szkód. My chcemy wzajemnej współpracy, szacunku bo wtedy można zawsze coś ustalić – podkreślał przewodniczący.

Opinia ta była wiążąca dla decyzji starostwa kościerskiego w gestii którego jest udzielanie zgody na dzierżawę obwodów łowieckich. Poinformowała o tym obecnych sama Alicja Żurawska.

– Dziękuje samorządowi rolnemu za te opinie. Chcę podkreślić, że wszystkie były pozytywne, stąd mam dla Państwa miłą niespodziankę. Umowy dla kół są już dziś przygotowane i, jeżeli jesteście Państwo przygotowani to miło mi będzie je podpisać – zaskoczyła łowczych starosta kościerski.

Dzierżawa na następne 10 lat

Jak usłyszeli zebrali ostatnie takie umowy były podpisywane w 2007 roku. Następne dotyczą okresu 20170-2027. Umowy były wystawione dla siedmiu kół, bo tyle działa w powiecie kościerskim. Są to Hodowca, Knieja, Niemrod, Dzik, Żuraw, Kulik i Jedność.

Dziki coraz większym problemem

Wiele uwagi poświęcono procedurze zgłaszania i szacowania szkód w rolnictwie wyrządzonych przez dzikie zwierzęta. Okazuje się, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba dzików niemal się podwoiła na terenach powiatu kościerskiego. Podobne statystyki dotyczą lisów. Wzrost populacji tych szkodników dotyczy to szczególnie dzików przekłada się na coraz większy zakres szkód rolniczych. Starostwo chce zaprowadzić do zmniejszenia ich liczby. Wystosowało pisma do dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, marszałka województwa Polskiego Związku Łowieckiego, a przede wszystkim do wójtów i burmistrza Kościerzyny. To właśnie wójtowie i burmistrz opiniują roczne plany łowieckie. Starostwo uczuliło ich, aby przy tym opiniowaniu zwrócili szczególną uwagę na te gatunki zwierząt łownych, które powodują największe straty w rolnictwie.

O innych tematach poniedziałkowego spotkania samorządu rolniczego powiatu kościerskiego w następnym wydaniu Kuriera Kaszubskiego.

D.Tryzna

dobrogoszcz

Komentarze