Gmina Sierakowice Kultura Samorząd

SIERAKOWICE. JUDYTA KROSKOWSKA NOWYM DYREKTOREM GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Po odejściu Ireny Kulwikowskiej, wieloletniego dyrektora GOK, placówka potrzebowała nowego kierownika. Po dwóch konkursach na to stanowisko wybrano Judytę Kroskowską.

Pierwszy konkurs na dyrektora instytucji ogłoszono w październiku. Zgłoszono wówczas siedem ofert, jednakże żadna nie spełniała wymogów formalnych. Miesiąc później powtórzono konkurs, a oferty można było składać do 22 grudnia. Ze zgłoszonych sześciu ofert, tylko jedna spełniała wymogi formalne. Okazała się nią kandydatura Judyty Kroskowskiej z Kościerzyny.

Jak czytamy na BIP sierakowickiego magistratu, w wyniku głosowania ustalono, że Judyta Kroskowska jest najlepszym kandydatem na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach.

– Pani Judyta Kroskowska spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Jej kwalifikacje, doświadczenie oraz zaproponowana koncepcja funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury dają gwarancję dobrego działania placówki. Wykazała się dobrą znajomością działań kulturalnych w gminie i realizowanych przez GOK. Zna potrzeby bazowe i sprzętowe oraz sytuację finansową placówki. Potwierdziła doświadczenie we współpracy z organizacjami i instytucjami w dziedzinie kultury oraz znajomość przepisów i działań potrzebnych w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych. Wyżej wymienione argumenty dają gwarancję prawidłowego wykonywania pracy i powierzonych obowiązków przez wybraną kandydatkę – czytamy w uzasadnieniu zastępcy wójta gminy, Zbigniewa Fularczyka.

Judyta Kroskowka mieszka w Kościerzynie. Do tej pory pracowała m.in. w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym we Wieżycy.

 

„To dla mnie

wyzwanie…”

 

Dyrektor Judyta Kroskowska pytana przez nas czy jest zaskoczona wyborem odpowiedziała, że jest na to stanowisko duchowo gotowa.

– Chciałabym wykorzystać doświadczenie zawodowe, które do tej pory nabyłam. Jest to dla mnie wyzwanie na które się cieszę – podsumowuje wybór.

Jako swoje atuty na tym stanowisku wymienia fakt, że pochodzi z gminy Sierakowice i jako członek Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice” współpracowała z byłą dyrektor Ireną Kulwikowską.

– Jestem w temacie i jestem zmotywowana – dodaje.

Mówi, że chciałaby zacząć swoją pracę od wykonania pogłębionej analizy potrzeb mieszkańców. Chciałby poznać ich oczekiwania.

Zajmie się tym już od 15 stycznia, kiedy rozpocznie swoje urzędowanie. Pani Dyrektor liczy na wsparcie tych, którzy współpracowali z GOKiem, w tym lokalnych mediów.

Red.

Komentarze