Gmina Sierakowice Powiat kartuski Rolnictwo Samorząd Wokół nas

SIERPNIOWA NAWAŁNICA ZDOMINOWAŁA OBRADY

Rada Powiatowa Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Kartuskiego, wyznaczyła sobie spotkanie w dniu 9 listopada w urzędzie gminy w Sierakowicach. Celem spotkania było zapoznanie kartuskich rolników ze sprawami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania gospodarstw rolnych i podsumowanie minionego okresu, zwłaszcza po sierpniowym kataklizmie.

Na spotkanie z samorządem rolnym powiatu kartuskiego przybyli: Michał Laska w zastępstwie Krzysztofa Pałkowskiego z Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Krzysztof Jaszczak – z-ca dyrektora pruszczańskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Jarosław Jelinek – dyrektor biura PIR w Pruszczu Gdańskim, Stanisław Dudek – kierownik kartuskiego powiatowego biura ARiMR, Krzysztof Kruszyński – kierownik kartuskiego oddziału KRUS, oraz przedstawiciele powiatowego lekarza weterynarii, pracownicy kartuskiego ODR-u z Reginą Kleiną na czele.

Wśród zaproszonych byli również samorządowcy: radny sejmiku wojewódzkiego – Hubert Lewna, wicestarosta kartuski Bogdan Łapa, wójt gminy Sierakowice – Tadeusz Kobiela, wójt gminy Sulęczyno – Bernard Grucza. W spotkaniu uczestniczyli również sołtysi z gminy Sierakowice i rolnicy.

Nawałnica nie daje o sobie zapomnieć

Początek zebrania zdominowany został przez ciągle żywą w pamięci sierpniową katastrofę i zagładę lasów. Odniósł się do niej prowadzący spotkanie Zygmunt Stromski – przewodniczący rady powiatowej PIR-u.

– W obliczu tej katastrofy na najwyższy szacunek zasługują działania strażaków. Szczególnie druhów z OSP, którzy po raz kolejny udowodnili, że są narodowym skarbem – zakończył swoje wystąpienie prowadzący.

Do tej tragedii nawiązywały wystąpienia włodarzy Sierakowic i Sulęczyna, które najbardziej ucierpiały z gmin powiatu kartuskiego.

– Na terenie naszej gminy zostało uszkodzonych 121 budynków mieszkalnych i prawie 240 gospodarczych. Wypłacono 204 zasiłków, ale prawie 240 obiektów nie zakwalifikowało się do tej rządowej pomocy, bo starty w nich zostały wycenione poniżej wymaganych 5% – mówił Tadeusz Kobiela, włodarz gminy Sierakowice (szerzej o tym w osobnej relacji na stronie 9).

Obszerną relację o wielkości poniesionych start w swojej gminie Sulęczyno przedstawił Bernard Grucza. Sięgają one prawie 2,5 mln zł, a gro z nich dotyczy infrastruktury drogowej.

Z kolei wicestarosta kartuski Bogdan Łapa podkreślił duże zainteresowanie Izby sprawą szacunku strat po kataklizmie. Dotyczyło to szczególnie lasów prywatnych.

Pomoc z ARiMR

W podsumowaniu działań pomocowych, które zostały skierowane do tych dwóch gmin wystąpił Stanisław Dudek z kartuskiego oddziału ARiMR. Poinformował, że biuro przyjęło 582 oświadczenia klęskowe. Okazuje się, że 34 rolników nie złożyło za oświadczeniami wniosków i w związku z tym pomoc im nie przysługuje. Równocześnie poinformował, że mają oni jeszcze czas do 30 listopada te wnioski złożyć.

Zebrani usłyszeli również od niego, że 70% rolników otrzymało już dopłaty obszarowe za ten rok.

Sprawy bieżące

W dalszej części spotkania Michał Laska reprezentujący Urząd Marszałkowski poinformował o aktualnym stanie działań związanych z wydłużeniem terminów zbiorów płodów rolnych określonych uchwałą Semiku. Ma to związek z wieloma sygnałami, które poprzez Pomorską Izbę Rolną docierały do Urzędu Marszałkowskiego i które dotyczyły niechęci szacowania szkód łowieckich przez komisje z kół łowieckich. Zasłaniały się one przekroczeniem przez rolników określonych uchwałą terminów zbioru np. kukurydzy. Zebrani usłyszeli, że UM przychyla się do argumentów podnoszonych przez Izbę.

Natomiast Krzysztof Kruszyński kierujący kartuskim oddziałem KRUS, zapoznał rolników z warunkami i zasadami przejścia rolników na wcześniejszą emeryturę.

Od dyrektora Jarosława Jelinka zebrani usłyszeli, że jest już możliwość częściowego zwrotu kosztów za udział w komisjach szacujących szkody. Dotyczy ona zwrotów kosztów dojazdów. Choć zapisy nie do końca załatwiają sprawy to mogą być zachętą dla rolników, działaczy PIRu, którzy nie raz całe dni tracili na udział w komisjach, a ich zaangażowanie nie było w ogóle doceniane.

Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii poinformował zebranych o podjętych działaniach profilaktycznych w związku z ASFM i ptasią grypą. Dla powiatu kartuskiego, gdzie koncentruje się produkcja drobiu i żywca wieprzowego są one bardzo ważne. Naczelnym zadaniem służb weterynaryjnych jest w tej sprawie nie dopuścić do niekontrolowanego obrotu żywcem.

– Jestem bardzo zadowolony ze spotkania, ponieważ była możliwość podziękowania samorządowcom za podjęte przez nich szybkie działania, w sprawie likwidacji szkód sierpniowej nawałnicy, które ponieśli rolnicy z naszego powiatu – podsumowuje obrady Zygmunt Stromski.

B. Mielnik, D. Tryzna

Więcej zdjęć na naszym profilu na Facebooku – kliknij tutaj.

Komentarze