Wokół nas

Skatepark do rozbiórki

Czy skatepark przy ulicy Chmieleńskiej należałoby rozebrać czy odnowić? Podczas zeszłotygodniowej sesji Rady Miejskiej w Kartuzach burmistrz M. Gołuński zapowiedział jego rozbiórkę w związku z budową nowego skateparku w Parku Solidarności. Radna I. Roszkowska uważa jednak, że lepszym rozwiązaniem byłoby działanie dwóch takich obiektów.

 

Temat skateparku, znajdującego się przy ulicy Chmieleńskiej w Kartuzach, poruszony został podczas zeszłotygodniowej sesji Rady Miejskiej w Kartuzach tuż po omówieniu uchwały, dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz. Na zły stan techniczny obiektu, którego otwarcie nastąpiło w 2009 roku, zwróciła uwagę radna Irena Roszkowska, zdaniem której nadal „kręci się” tam liczna grupa dzieci i młodzieży.

dav
dav

Komentarze