Gmina Liniewo Powiat kartuski Powiat kościerski Samorząd

JAK SKUTECZNIE REALIZOWAĆ POLITYKĘ PRORODZINNE? – DOBRE PRAKTYKI Z LINIEWA I INNYCH POMORSKICH GMIN

W piątek w Urzędzie Marszałkowskich pracownicy Gminnych Ośrodków Kultury, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej i urzędów gmin uczestniczyli w seminarium „Pomorskie Gminy Rodzinne”. Gościli ich Paweł Orłowski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego i Beata Szadziul, Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady ds. Rodziny. W trakcie spotkania przedstawiono dobre praktyki realizowane już w samorządach i plany Urzędu Marszałkowskiego dotyczące wsparcia pomorskich rodzin.

Coraz ważniejszym elementem podejmowanych przez pomorskie samorządy staje się polityka prorodzinna. Dziś nie ogranicza się już do ograniczenia wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród rodzin na Pomorzu. Jest też narzędziem do szeroko pojętej aktywizacji środowisk lokalnych.

80 mln zł na walkę z ubóstwem i wykluczeniem

Do zebranych zwrócił się Paweł orłowski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego. Szeroko opowiedział, jak ważny jest system wsparcia rodzin, którego dzięki mogą one czerpać z dostępu do szerokiego wachlarza usług społecznych.
– Rodzina – jako naturalne środowisko wychowawcze dziecka – ma za zadanie zapewnienie mu prawidłowego rozwoju. Całe dalsze życie – publiczne, zawodowe czy osobiste w ogromnej mierze zależy od oddziaływania rodziny na etapie wychowania. Opanowanie umiejętności współżycia społecznego jest istotnym warunkiem zadowolenia i satysfakcji życiowej – mówił Paweł Orłowski.
Szeroko przedstawił co dotychczas zostało zrobione w polityce prorodzinnej na Pomorzu i jakie są plany na bieżący rok.

Co to jest Wojewódzka Rada ds. Rodziny?

Podsumowanie ankiety pt.”Szanse i wyzwania polityki rodzinnej gmin pomorskich” przedstawiła Beata Szadziul, Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady ds. Rodziny. – Z inicjatywy Wojewódzkiej Rady ds. Rodziny wśród pomorskich gmin przeprowadzona została ankieta mająca na celu wytypowanie najciekawszych działań i inicjatyw z obszaru polityki rodzinnej realizowanych w pomorskich gminach oraz poznanie najważniejszych wyzwań i potrzeb. Otrzymaliśmy niezwykle ciekawe opracowania. Wiele gmin realizuje świadome i zaplanowane działania, które są efektem programów i lokalnych strategii wskazując tym samym, że polityka rodzinna

jest jednym z priorytetów poprawiającym jakość życia mieszkańców. Niektóre realizują pojedyncze ciekawe inicjatywy skierowane do rodzin i dzieci. Są jednak jeszcze takie gminy, w których polityka rodzinna silnie kojarzona jest z realizowaną ustawowo pomocą społeczną – mówiła Beata Szadziul.

Liniewo przykładem gminy prorodzinnej

Wśród „bohaterów „seminarium – samorządów, które wzorcowo od lat realizują na swoim terenie politykę prorodzinną jest gmina Liniewo. To właśnie prezentacja działań tej gminy była wzorem dla dobrych praktyk dla innych gmin pomorskich. Prezentacji dokonały Lucyna Piwowarczyk dyrektor GOKSiR i Bożena Wardyn p.o. dyrektora GOPS-u.
Podstawowym założeniem programu Gmina Rodzinna jest cementowanie społeczeństwa lokalnego. Rozmaite propozycje kierowane do rodzin, czy grup społecznych mają sprzyjać wspólnemu spędzaniu czasu mają sprzyjać integracji różnych grup społecznych oraz międzypokoleniowej. Służą jej organizowane w gminie imprezy, dla różnych grup społecznych czy wiekowych, wspólne zajęcia, a także wspieranie przez gminę przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe. Specyfiką Liniewa jest to, że każdy mieszkaniec ma prawo zgłosić własną inicjatywę powiększającą ofertę działań proponowanych przez jednostki gminne. I rzeczywiście mieszkańcy takie inicjatywy zgłaszają, a gmina je realizuje. Działania to nie tylko imprezy. To także symboliczne prezenty, mające wzmocnić identyfikację się z gminą. Na przykład każde dziecko narodzone w gminie dostaje kocyk z napisem „Gmina Rodzinna”. Prezenty rzeczowe przewidziano też dla seniorów. A do wszystkich mieszkańców gminy skierowana jest oferta wspólnych bezpłatnych wyjazdów.
Z podsumowaniem dokonań gminy na polu polityki prorodzinny wystąpił jej włodarz Mirosław Warczak. Dobre praktyki przedstawili też reprezentacji gmin Kobylnica i Słupsk. Szerzej o spotkaniu w tym komentarze uczestników spotkania w wydaniu papierowym Kuriera Kaszubskiego.
Szersza relacja z jego wystąpienia w wydaniu papierowym.

D. Tryzna

Komentarze