Gmina Żukowo Kultura Samorząd Wokół nas

SOŁECTWO CZAPLE JEST FAKTEM

Po długich staraniach mieszkańcy wsi Czaple w sołectwie Leźno, położonej między lotniskiem w Rębiechowie a Żukowem, doczekali się własnego sołectwa.

Radni gminy Żukowo podczas 45 sesji podjęli uchwałę w sprawie podziału sołectwa Leźno w ten sposób, że wieś Czaple została z niego wyłączona, tworząc osobne sołectwo. Nowa jednostka organizacyjna sąsiadować będzie od wschodu z Gdańskiem, od zachodu z Pępowem, od północy z Rębiechowem a od południa z Leźnem. Powierzchnia nowego sołectwa Czaple liczy niespełna 3 kilometry kwadratowe i obejmuje 1081 działek ewidencyjnych. W trakcie konsultacji, do rady miejskiej w Żukowie ani do burmistrza gminy nie wpłynęły uwagi lub wnioski sprzeciwiające się podziałowi sołectwa Leźno na dwa odrębne sołectwa.

Mieszkańcy byli zgodni

W glosowaniu jawnym, po przeprowadzeniu bezpośrednich spotkań z mieszkańcami miejscowości Czaple, Leźno i Lniska, ci jednogłośnie opowiedzieli się za podziałem dotychczasowego sołectwa Leźno na dwa oddzielne sołectwa, co oznacza, że wola mieszkańców została spełniona. Burmistrz gminy Żukowo wydał pozytywną opinię w sprawie utworzenia nowego sołectwa oraz sporządził projekt jego granic w formie szczegółowego wykazu nieruchomości, tj. działek ewidencyjnych wraz z numeracją. Radni, bez podejmowania dyskusji, jednogłośnie przegłosowali uchwałę.

B. Mielnik

Komentarze