Gmina Somonino

SOMONINO. ARTYSTYCZNY WYMIAR KASZUBSKIEJ POEZJI I PROZY

Konkurs „Rôdno Mòwa” na straży tradycji języka kaszubskiego

24 uczestników ze szkół i przedszkoli gminy Somonino stanęło w szranki XLVII konkursu „Rôdno Mòwa” jaki odbył  się w miniony piątek w Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie. Najlepszych z nich czeka niebawem start w etapie powiatowym konkursu.

Na scenie zaprezentowali się uczniowie i wychowankowie gminnych szkół i przedszkoli, podzieleni na cztery kategorie wiekowe. Wszyscy ubrani byli w tradycyjne stroje kaszubskie. Uczestnicy konkursu z pamięci recytowali lub deklamowali teksty literatury kaszubskiej, wykazując się także talentami aktorskimi.  Jury w składzie Piotr Szyca z radia Kaszebe,  Jolanta Czerwińska, nauczycielka języka kaszubskiego oraz Gabriela Litke, zwracało uwagę na poprawność językową, formę przekazu, dykcję, umiejętności i talenty aktorskie, itp. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i gry multimedialne. Nagrody wręczał wójt gminy Marian Kryszewski, dyrektor GOK Marian Kowalewski oraz członkowie komisji konkursowej. Włodarz gminy podkreślił, że należy docenić wszystkich uczestników konkursu, ale również ich rodziców, którzy podejmują trud prawidłowej nauki języka kaszubskiego, poprzez dodatkowe lekcje w placówkach szkolnych.

Lekkość i naturalność

Przysłuchując się wielu uczestnikom konkursu, można było odnieść wrażenie, że język kaszubski jest dla nich naturalną formą porozumiewania się. W wielu prezentowanych utworach dało się zauważyć zaawansowaną znajomość języka, lekkość, polot a nawet pewną kokieterię przekazu werbalnego, wyrażającego się w próbach nawiązania kontaktu emocjonalnego z widownią i komisją konkursową. Duża liczba uczestników świadczy o tym, że tradycja języka kaszubskiego w gminie Somonino ma się dobrze. Szczególnie budujące jest uczestnictwo przedszkolaków, gwarantujące kultywowanie i upowszechnianie języka kaszubskiego jeszcze przez długie lata. Do etapu powiatowego, który odbędzie się 20 kwietnia o godz. 10.30 w KCK w Kartuzach, awansowało po dwóch najlepszych uczniów z każdej kategorii wiekowej.

Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie.

BM

 

 

Marian Kowalewski – dyrektor GOK Somonino

Gminny etap konkursu „Rȏdno Mòwa”  przeznaczony jest dla wychowanków wszystkich przedszkoli i szkół gminy Somonino. Celem jego organizowania jest kultywowanie tradycji kaszubskich, nie tylko w formie zwyczajów, obrzędów ale też i w formie słownej. Staramy się aktywizować młodzież i dzieci do pielęgnowania języka kaszubskiego, tym bardziej, że w ich domach nie zawsze się po kaszubsku rozmawia. Nasz ośrodek także włącza się w tę  pamięć o języku kaszubskim. Mamy zespół „Mali Hopowianie”, który  kultywuje język, mowę i tradycje kaszubskie w formie muzyczno-tanecznej. Poziom konkursu „Rodno mowa” w naszej gminie jest co najmniej zadowalający, gdyż nasi laureaci, z sukcesami prezentują się co roku w etapie powiatowym konkursu. Oprócz umiejętności mówienia po kaszubsku, konkursowicze oceniani są pod względem aktorskim i deklamacyjnym. Wielu uczniów startuje w tym konkursie kolejny raz, gdyż pięknie potrafi mówić po kaszubsku i z roku na rok zdobywa laury w coraz to wyższych kategoriach wiekowych. Cieszy mnie to, że konkurs co roku przyciąga nowych uczniów z najmłodszych klas, co świadczy o tym, że język kaszubski ciągle jest atrakcyjny i kultywowany w rodzinach naszego regionu z należnym szacunkiem.  Dzięki temu spokojny jestem o los samego języka jak i konkursu.

Laureaci konkursu:

Przedszkola i klasy „0”

I miejsce  Błażej Plichta – SP Goręczyno

II miejsce Kornelia Wantoch – Rekowska –SP Goręczyno

III miejsce  Julia Walaszkowska – SP Egiertowo

Wyróżnienie  Piotr Szwaba – SP Goręczyno

Klasy I –III

I miejsce Adam Ducher – SP Somonino

II miejsce Julia Kryszewska – SP Borcz

III miejsce Marcelina Plichta – SP Goręczyno

Wyróżnienie Weronika Gogolińska – SP Somonino

Klasy IV –VI

I miejsce Iga Brzozowska – SP Somonino

II miejsce Agata Leszkowska – SP Somonino

III miejsce Klaudia Hallman – SP Egiertowo

Wyróżnienie Anna Klinkosz – SP Goręczyno

Klasy VII i gimnazjalne

I miejsce Mateusz Synakowski – SP Somonino

II miejsce Amelia Lubecka – SP Somonino

III miejsce Patrycja Domaros – SP Goręczyno

Wyróżnienie Oliwia Brylowska – SP Goręczyno

Komentarze