Gmina Somonino

Somonino. Gminny Dzień Seniora

Seniorzy z Energią

W sobotę w ZSP w Somoninie odbył się Gminny Dzień Seniora, który był podsumowaniem akcji prowadzonej przez firmę Energa. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Lotosu oraz policji i straży pożarnej. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w prelekcjach na temat bezpieczeństwa oraz spotkać

się z lekarzami.

II edycja programu ,,Seniorzy z Energią” ma na celu nakłonić najstarszych

mieszkańców do ćwiczeń fizycznych, dbania o zdrowie oraz integracji. W zeszłym roku zaangażowało się w niego 6 miejscowości, jednak po jego dużym sukcesie, kolejne gminy – w tym Somonino – zdecydowały o włączeniu się.

Cele programu

Jak mówi Anna Wensierska, pomysłodawczyni programu:

– Długość życia się wydłuża, jednak nie wydłuża się długość życia w pełnej sprawności, który w Polsce wynosi około 60 lat. Wyszliśmy z założenia, że zaproponujemy zajęcia takie, które wyciągną seniorów z domu, dadzą im szanse na zrobienie czegoś, czego nigdy nie próbowali. W sobotę seniorzy mieli szansę na bezpłatne konsultacje lekarskie. Na sali obecni byli lekarze, którzy badali skład ciała, BMI, a także przeprowadzali badania EKG. Oprócz lekarzy, seniorzy wzięli udział także w prelekcjach dotyczących bezpieczeństwa. Przedstawiciel straży pożarnej opowiadał o tym, w jaki sposób uniknąć zatrucia czadem.

 

Zapnij pasy po mistrzowsku

Obok służb i reprezentantów Energii, na święcie obecni byli również przedstawiciele Lotosu, którzy prezentowali program ,,Zapnij pasy po mistrzowsku”. Jego celem jest edukacja w kwestii odpowiedniego korzystania z pasów bezpieczeństwa, tak by okazały się one skuteczne w razie kolizji. Kolejnym, obok nauki o bezpieczeństwie, priorytetem programu jest integracja najstarszych mieszkańców wsi.

– Seniorzy mają okazję poznać ludzi w swoim wieku, podobnych sobie. To nie jest tak, że w wieku 70 czy 80 lat nic nas więcej w życiu spotka. To jest dla nas pewna misja, chcemy pokazać seniorom, że życie się nie kończy po siedemdziesiątce.

KL

Komentarze