Gmina Somonino Powiat kartuski

SOMONINO. PONAD PIĘĆ GODZIN KONFEROWANIA

Podczas XXVI sesji gminnej rady która odbyła się 20 grudnia, rajcy przyjęli budżet gminy na rok 2018. Rada przyjęła też uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2035.

Projekt budżetu na rok 2018 przedstawiony został przez skarbnika gminy Cecylie Kitowską. Dochody gminy ustalono na ponad 55,5 mln złotych, natomiast wydatki na blisko 62 mln. Tak więc różnica między dochodami a wydatkami wynosić będzie prawie 6,5 mln złotych. Największa kwota przeznaczona zostanie na opiekę społeczną i rodzinę – prawie 20 mln złotych oraz oświatę i wychowanie – ponad 16,5 mln złotych. Na inwestycję przewidziano ponad 14,5 mln złotych. – W budżecie przewidziano te wszystkie zadania, które są istotne dla całej gminy i stanowią o jej rozwoju. Spełnia on wszystkie parametry ustawowe i jestem spokojny o jego realizację – powiedział wójt Marian Kryszewski. Mamy dużo zadań dotyczących polepszenia infrastruktury drogowej, która z roku na rok jest lepsza. Cieszymy się z pozytywnej oceny wniosków w sprawie programu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, budujemy węzeł integracyjny, inwestujemy w turystykę, która przyciągnie tu wczasowiczów oraz inwestujemy w systemy wodno-kanalizacyjne. Dlatego apeluję o podjęcie uchwały w takim kształcie w jakim została ona przedstawiona.

Propozycja przewodniczącego rady

Jak się okazało na ostateczny kształt budżetu wpływ miał potężny pożar restauracji w Egiertowie, jaki wydarzył się w przeddzień sesji. M.in. w związku z tą tragedią, przewodniczący gminnej rady Andrzej Sołtysek, zaproponował przeniesienie kwoty 129 tys. złotych przeznaczonej na budowę pomostów wodnych w Połęczynie i Kameli na dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Goręczyno. Pierwotna kwota 200 tys. złotych powiększona o owe 129 tys. bardziej przybliżyłaby realizację zakupu pojazdu. – Wczorajsza tragedia pokazała, że należy inwestować w służby ratunkowe, zwłaszcza w OSP, aby mogły lepiej nas chronić przed takimi nieszczęściami, a pomosty te i tak byłyby niepotrzebne, gdyż w miejscach tych jest bardzo nikły ruch turystyczny – powiedział przewodniczący rady A. Sołtysek. Z argumentacją taką nie zgodził się wójt Marian Kryszewski, tłumacząc, że inwestycja budowy pomostów była dawno zaplanowana i oczekiwana przez mieszkańców a gmina musi dbać o dynamiczny rozwój na całym swoim terenie. Poza tym kwota ta w porównaniu do całości budżetu jest tak mała, że nie warto rozdzierać szat – ripostował wójt M. Kryszewski.

BM

Czytaj więcej w wersji papierowej wydania z dnia 03.01.2018

Komentarze