Gmina Somonino Powiat kartuski

SOMONINO. RUSZAJĄ ZAJĘCIA RUCHOWE DLA SENIORÓW

Gmina Somonino przystąpiła do programu grupy „Energa”, pn. „Dynamiczni seniorzy z energią”. Program przeznaczony jest dla osób w wieku powyżej 55 lat, które chcą aktywnie i w dobrym towarzystwie spędzać czas. Działania gminy koncentrują się wokół ułatwienia osobom tym dostępu do opieki medycznej, profilaktyki prozdrowotnej i do zachęcania w uczestniczeniu w życiu kulturalnym i społecznym w swoim regionie. Inauguracja zajęć nastąpi 21 maja w Szkole Podstawowej w Egiertowie i kontynuowana będzie w każdy poniedziałek w godz. 17 -19. Udział w programie zostanie zwieńczony Gminnym Dniem Seniora. W edycji wiosennej programu przez pięć tygodni w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Egiertowie, będą się odbywać niezwykle ciekawe zajęcia ruchowe, prowadzone przez profesjonalnych instruktorów. W trwającej  pięć tygodni edycji wiosennej programu, w pierwszym tygodniu odbędą się zajęcia z ćwiczeń usprawniających przy muzyce, w drugim tygodniu gimnastyka funkcjonalna. Trzeci tydzień poświęcony będzie ćwiczeniom wzmacniającym mięsnie posturalne, poprzez zajęcia z nordic walking. W czwartym tygodniu uczestnicy programu zapoznają się z profilaktyką upadków w ramach zajęć sensomotorycznych. Natomiast ostatni, piąty tydzień, to ćwiczenia usprawniające przy muzyce.

Obecnie trwają zapisy do wiosennej edycji programu, pod nr telefonu 58 684 19 91 lub 58 743-23-25. Chętni mogą zapisywać się także osobiście w sekretariacie SP w Egiertowie. Dane potrzebne do zgłoszenia to imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz data urodzenia, niezbędna do ubezpieczenia uczestników zajęć.

Nad./opr.BM

Komentarze