Gmina Somonino Inwestycje Powiat kartuski

SOMONINO. W TROSCE O ŚRODOWISKO

Ubiegłoroczne projekty będą kontynuowane

W roku 2017 gmina Somonino uczestniczyła w dwóch projektach, których celem była poprawa jakości środowiska. Mieszkańcy mogli uzyskać dotację na wymianę pieca, albo na utylizację wyrobów zawierających azbest.

Już wiadomo, że akcja usuwania azbestu będzie kontynuowana i w tym roku. Prawdopodobnie nadal będzie też można pozyskać dotacje na wymianę pieców.

Czyste powietrze

W 2017 roku Gmina Somonino zrealizowała projekt „Czyste powietrze Gminy Somonino”, w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, konkursu „Czyste powietrze Pomorza”. Projekt polega na likwidacji pieców i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich rozwiązaniami bardziej przyjaznymi dla środowiska – pompami ciepła, kotłami opalanymi gazem, olejem lub biomasą. Mieszkańcy, którzy się decydowali na wymiane pieca dostawali dotację w wysokości do 30% kosztów – 5% z budżetu gminy oraz do 25% z WFOŚiGW w Gdańsku. Dzięki dotacji zlikwidowano 32 kotły opalane węglem lub koksem i zastąpiono je 20 kotłami opalanymi biomasą, 11 kotłami opalanymi gazem i 1 pompą ciepła. Dzięki temu do powietrza trafi mniej o prawie 3,5 t pyłów, 1,7 t dwutlenku siarki, 7 ton tlenku węgla, 275 kg dwutlenku węgla i 18 kg tlenków azotu.

W 2018 roku gmina również planuje przystąpić do konkursu. Gmina zapowiada przyjmowanie wniosków od mieszkańców. Rozpocznie się ono z chwilą, gdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ogłosi nabór do kolejnej edycji projektu.

Zutylizowano ponad 33 tony azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „System” gwarantuje dotacje w wysokości 75% kosztów demontażu, transportu i utylizacji dachów azbestowych. Korzystajęc z tego wsparcia w ubiegłym roku w gminie zlikwidowano eternitowe dachy na 11 budynkach mieszkalnych oraz 3 budynkach gospodarczych. Łączna powierzchnia wymienionych dachów wyniosła 2205 m². W sumie zutylizowano 33,7 t odpadów azbestowych. Koszt tego zadania wyniósł 11.910 zł. 8930,00 zł wyniosła dotacja z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Resztę – 2980 zł wyasygnowano ze środków budżetu gminy.

Program jest kontynuowany w tym roku. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku do Wójta, zgoda na wykonanie demontażu i transportu płyt przez uprawnioną firmę wybraną przez Urząd Gminy, przekazanie odpadów na składowisko uprawnione do odbioru odpadów zawierających azbest oraz rozliczenie zadania. Wnioski można pobrać stronie www.somonino.pl i składać w Urzędzie Gminy do końca marca.

Panele czekają na decyzję marszałka

Gmina złożyła też wniosek o przyznanie dofinansowania projektu „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Nadal jednak nie jest znany jego los. Urząd Marszałkowski przedłużył termin rozpatrzenia wniosków.

Przedsięwzięcie polega na montażu paneli fotowoltaicznych, produkujących energię elektryczną ze słońca na dachach budynków prywatnych oraz użyteczności publicznej. Partnerem projektu jest Gmina Przywidz. Zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże. Do Urzędu Gminy Somonino wpłynęło 107 wypełnionych ankiet. Oprócz nich w planach było też umieszczenie paneli na 8 obiektach użyteczności publicznej – Urzędzie Gminy, OSP Kamela, SPZOZ Somonino, Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach, oraz 4 szkołach: w Somoninie, Goręczynie, Borczu i Egiertowie.

Całkowity koszt projektu dla obu uczestniczących w nim gmin wynosi ponad 14,5 mln zł, z czego 10 mln zł powinno wynieść dofinansowanie.

MW

Komentarze