Gmina Kartuzy Powiat kartuski

Sportowa i muzyczna zabawa seniorów

Kartuzy. Seniorzy w Pucku

Dzięki pomocy burmistrza Kartuz M.G Gołuńskiego seniorzy zrzeszeni w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów mogli wziąć udział w turnieju sportowym odbywającym się w Pucku.

W dniu 18 sierpnia 2018 r. Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Kartuzach zorganizował wyjazd integracyjny do Pucka na XIV Regionalny Turniej Sportowo – Rekreacyjny Niepełnosprawnych Puck 2018 r. Wyjazd został zorganizowany w ramach aktywizacji ruchowej poprzez udział w wyżej cytowanym turnieju.

Świetne wyniki

Członkowie PZERiR w Kartuzach brali czynny udział w rozgrywkach sportowych. W rzucie lotką małżeństwo Brygida i Stanisław Kapica uplasowali się na trzecim miejscu i zostali udekorowani dwoma medalami. W ramach turnieju były również występy zespołów muzycznych – Kartuska Kapela Ludowa „Zamkogóra” prowadzona przez Przewodniczącego Zarządu Kartuskiego Odziału PZERiR Andrzeja Piastowskiego. Kartuski oddział został wyróżniony pucharem za udział w turnieju.

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Niepełnosprawnych odział w Kartuzach składa serdeczne podziękowanie burmistrzowi miasta i gminy Mieczysławowi Grzegorzowi Gołuńskiemu za życzliwośc i wsparcie finansowe, które umożliwiło seniorom wyjazd do Pucka.

Sekretarz Zarządu PZERiI o.Kartuzy

Krystyna Kliszewska

Komentarze