Gmina Dziemiany Powiat kościerski Samorząd

Spotkanie wiejskie z niewielką frekwencją

Dziemiany. Mieszkańcy zdecydowali o podziale funduszu sołeckiego

Na początku września odbyło się w Dziemianach spotkanie wiejskie, głównie poświęcone podziałowi funduszu sołeckiego na 2019 rok. Przybyli mieszkańcy zdecydowali na jakie przedsięwzięcia i w jakiej wysokości, przeznaczone zostaną sołeckie pieniądze.

Kwota przypadająca do podziału funduszu sołeckiego na rok 2019 dla sołectwa Dziemiany wyniosła prawie 64 tysięcy złotych. Przybyło 59. mieszkańców, co nie jest dla tego sołectwa dużą liczbą.   W czasie zebrania przedstawiano konkretne propozycje wraz z uzasadnieniem. Każdy mógł się wypowiedzieć i wyrazić swoją opinię. Największego dofinansowania, wynoszącego aż 30 tys. zł, doczekała się kwestia zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Dziemianach. Mieszkańcy rozumiejąc powagę tej wielkiej inwestycji, nie wyrażali jakiegokolwiek sprzeciwu.

Sport, rekreacja i infrastruktura drogowa

Drugim projektem w kolejności wysokości finansowania, była rozbudowa „Parku Street Workout”, czyli siłowni zewnętrznej, poprzez utwardzenie drogi dojazdowej, bezpiecznych schodów i zamontowanie oświetlenia. 10 tys. zł zyskał „Marsz z kijkami Nordic Walking”. Ponadto po 3 tys. zł przeznaczono na trzy przedsięwzięcia związane z zakupem i montażem lamp elektrycznych i ledowych przy przepompowni ścieków, modernizację urządzeń na placu zabaw przy amfiteatrze oraz dofinansowanie do konkursów i zawodów wędkarskich. Do głosowania nie dopuszczono jedynie propozycji zakupu i montażu lamp solarnych na ul. Górnej, gdyż mieszkańcy, nawet ci którzy przy tej ulicy mieszkają, zdecydowali, że powinna być to inwestycja gminna, przeprowadzona przyszłościowo, z instalacją elektryczną, którą będzie można w kolejnych latach, rozbudować.                                                                      BM

Stanisław Kuczkowski – sołtys Dziemian:

Podział funduszu sołeckiego w tym roku, przebiegł bez zbytnich emocji i bez większego zainteresowania mieszkańców. Frekwencja nie była zbyt wysoka, gdyż na zebranie przyszły w zasadzie te osoby zamieszkujące nasze sołectwo, które zainteresowane były finansowaniem konkretnych projektów. W tym roku mieliśmy wyjątkowy budżet przekraczający o ponad 50 procent budżet zeszłoroczny, co pozwoliło w większym stopniu finansować poszczególne zadania. Wnioski na przedstawione projekty głosowane były in gremio i wszystkie przeszły jednogłośnie. Spotkanie przebiegło w spokojnej atmosferze, pod znakiem merytorycznej i prowadzonej bez emocji, dyskusji.

Komentarze