Gmina Stara Kiszewa Powiat kościerski

STARA KISZEWA. PODZIAŁ GMINY NA OKRĘGI WYBORCZE BEZ ZMIAN

Zostaje 15 jednomandatowych okręgów wyborczych

Podczas ostatniej sesji rady gminy Stara Kiszewa, radni podjęli uchwałę dotyczącą podziału gminy na okręgi wyborcze. Z uwagi na to, że dotychczasowy podział spełniał wymogi znowelizowanego Kodeksu Wyborczego, rada podjęła uchwałę, określającą granicę okręgów w dotychczasowym kształcie.

W związku z nowelizacją Kodeksu Wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza  przyjęła uchwałę w sprawie objaśnień i wytycznych  dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze. Zgodnie z nowelizacją, wszystkie rady gmin zobowiązane zostały do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, w terminie do 1 kwietnia. Nowelizacja, podobnie jak w blisko 2,5 tys. polskich  gmin, dotyczyła także gminy Stara Kiszewa.  W myśl podjętej w dniu 29 marca uchwały Rady Gminy Stara Kiszewa, nie zmieniono dotychczasowego podziału gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych i  w takim też kształcie uchwała przekazana została wojewodzie pomorskiemu i komisarzowi wyborczemu. Pięć dni od podania uchwały do publicznej wiadomości, co najmniej 15. wyborców może wnieść skargę na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych, do komisarza wyborczego.

 Zdecydowała liczba mieszkańców

 Zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego przy podziale gminy na okręgi wyborcze, rady powinny uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy, oraz  liczbę radnych wybieranych do rad w wyborach w 2018 roku, którą to liczbę zgodnie z Kodeksem Wyborczym ustala wojewoda. Zgodnie z ustawą o samorządzie, w gminach do 20 tys. mieszkańców, liczba radnych wynosi 15. Zasady nowego podziału w takich gminach określone zostały w ten sposób, że w okręgu tworzonym dla wyboru rady w gminie, wybiera się jednego radnego.

Rada Gminy  bez pola manewru

Wójt Gminy przygotowując dla Rady Gminy projekt uchwały w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze ustalił normę przedstawicielstwa na jeden mandat, który wynosi 451,73. Norma obliczona została przez podzielenie liczby mieszkańców gminy – 6692 na dzień 31.12.2017 przez liczbę radnych – 15 mandatów. Sama Stara Kiszewa podzielona została na 4 okręgi, natomiast sołectwa Pałubin i Zamek Kiszewski tworzą jeden okręg wyborczy. Ponadto aby sprostać normie 15. radnych, sołectwa Kobyle , Góra i Górne Maliki utworzyły 2 okręgi wyborcze.

Warto jeszcze zaznaczyć, że Państwowa Komisja Wyborcza nie pozostawiła radom gmin  najmniejszego pola manewru przy ustalaniu liczby mandatów przypadającym poszczególnym okręgom wyborczym.

BM

Komentarze