Gmina Stara Kiszewa OSP Powiat kościerski

STARA KISZEWA. SPRAWOZDANIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Według słów prezesa OSP Józefa Czapiewskiego miniony rok był rokiem dobrym, w którym udało się m.in. pozyskać długo oczekiwany samochód. Także „dobrym człowiekiem” wg prezesa jest każdy strażak, gdyż tylko dobry człowiek może ratować życie i mienie innych ludzi. Taką sentencją zakończył swoje wystąpienie prezes OSP podczas corocznego zebrania podsumowującego rok 2017.

Sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2017 także przedstawił sam prezes OSP w Starej Kiszewie dh Józef Czapiewski.

Jednostka liczy 47 członków, w tym 40 zwyczajnych, pięciu honorowych oraz dwóch wspierających. W jednostce funkcjonują Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Jedna dziewczęca i jedna chłopięca. Drużyny te na przestrzeni roku spotykały się na wspólne ćwiczenia 12 razy, natomiast ich starsi koledzy z OSP ośmiokrotnie. Uczestniczyły w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w czasie których zajmowały miejsca w ścisłej czołówce. W okresie sprawozdawczym odbyło się pięć posiedzeń zarządu. Zmian w składzie zarządu nie było. W minionym roku druhowie uczestniczyli w 78. akcjach ratowniczych. 11 z nich to były pożary, natomiast w likwidacji zagrożeń miejscowych brali udział 65 razy. Odnotowano dwa fałszywe alarmy.

Wyróżnienia i podziękowania

Rekordzistami którzy najwięcej razy uczestniczyli w akcjach ratowniczych są Arkadiusz, Łukasz i Jacek Pfeifferowie, którzy brali udział w ponad 60. zdarzeniach. Cała trójka zebrała zasłużone oklaski od druhów i zaproszonych gości. Brawami nagrodzono również innych druhów, którzy także uczestniczyli w bardzo wielu akcjach ratowniczych. Dh Józef Czapiewski wyróżnił także osobę, która ani razu nie brała udziału w akcji, a która także zebrała zasłużone oklaski. Słowa pochwały i podziękowania popłynęły bowiem do Eweliny Flisikowskiej, która jest gospodarzem strażnicy. Komendant J. Czapiewski dodał jednak, że wszyscy druhowie, którzy uczestniczyli w akcjach ratowniczych zasługują na podziękowanie i uznanie.

– Pod względem gospodarczym, był to dla nas bardzo dobry rok. Pozyskaliśmy samochód Steier, na który rada gminy dołożyła 108 tys. zł a 20 tys. zł przeznaczyliśmy na ten cel ze swoich oszczędności – zakomunikował z radością komendant Czapiewski. Teraz jednostka dysponuje trzema samochodami pożarniczymi. Dwoma średnimi i jednym lekkim – dodał.

Jednostka pozyskała też dwa ubrania specjalne, cztery ubrania pożarowe oraz pilarkę do drewna. Wykonano też bieżące prace remontowe i konserwatorskie.

BM

Komentarze