Gmina Stężyca Samorząd

„STĘŻYCA JEST LIDEREM…”

Taka i wiele innych pozytywnych ocen padło z ust Grzegorza Zwary przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przy ocenie realizacji budżetu za 2016 rok i pracy wójta gminy. Radni podpisali się pod tymi uwagami jednomyślnie udzielając absolutorium dla Tomasza Brzoskowskiego.

Z przedstawionych przez włodarza gminy wyników wychodzi, że ubiegłoroczne dochody po poprawkach wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady i zarządzeniami wójta wyniosły 61,6 mln zł co stanowi 98,6% planu.

Mniejsze od zaplanowanych były też wydatki. Zamiast 66,1 wydano 65,0 mln zł. Najważniejsze, że zrealizowano wszystkie zaplanowane inwestycje. Zadłużenie gminy wyniosło pewnie 17 mln zł, czyli bezpieczne 27,53% dochodów. Gmina dobrowolnie zrezygnowała z 2 mln zł. Na 1,3 mln zł wyliczono skutki obniżek stawek podatkowych, a 700 tys. wyniosły skutki ulg i zwolnień.

– Cieszy zainteresowanie inwestorów naszą gminą. Tydzień w tydzień ktoś przychodzi, bo chce tu inwestować – omawiając efekty rozwoju gminy punktował jej włodarz.

D. Tryzna + M.W.

Czytaj więcej w wydaniu papierowym z 6 czerwca.

Komentarze