Gmina Stężyca Powiat kartuski

STĘŻYCA. PRACE NAD UCHWAŁĄ KRAJOBRAZOWĄ

Gmina chce ucywilizować reklamy

3 lata temu prezydent podpisał ustawę krajobrazową. Daje ona gminom prawo określania zasad umieszczania reklam na swoim terenie. Z możliwości tej skorzystało jednak bardzo niewiele gmin w Polsce i to przeważnie dużych miast. Teraz chce do nich dołączyć Stężyca.

Do wprowadzenia uchwały krajobrazowej gmina przygotowuje się bardzo starannie. Uzgodnienia – m.in. z przedsiębiorcami czy wojewódzkim konserwatorem zabytków trwają już prawie 1,5 roku.

– Na pewno tę uchwałę wprowadzimy. Rada powinna to zrobić w najbliższym czasie – zapewnia wójt Tomasz Brzoskowski – Myślę, że tu jest też szerokie pole do działania dla dyrekcji Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Te wszystkie ohydne banery wiszące na płotach, na jakichś zaparkowanych na wieki przyczepach szpecą nam krajobraz, a jego ochrona jest przecież zadaniem parku. W każdym razie nasza gmina będzie czysta i schludna.

Dziś

Dziś panuje radosna twórczość. Na niektóre rodzaje reklam, takie, jak stojące przy drogach ekrany wymagane są pozwolenia na budowę; na inne, takie jak reklama na zaparkowanym gdzieś samochodzie – nie. Nawet jednak, jeśli reklama jest samowolą budowlaną – nikt się tym specjalnie nie przejmuje. Nie ma też żadnych narzędzi do kontrolowania poziomu artystycznego banerów.

– To jest ohydne i ja wszystkie te reklamy bym wyrzucił. Jestem przekonany, że przyjęcie uchwały przyczyni się do estetyzacji gminy – dodaje wójt Stężycy.

Temat niewygodny

Podejrzewamy, że na razie kwestia ładu przestrzennego nie będzie najpilniejszym tematem obrad w pomorskich radach. Mamy przecież rok wyborczy i każdy kawałek miejsca, gdzie można przypiąć plakaty wyborcze. Co prawda ordynacja wyborcza pozwala na czasowe umieszczanie plakatów wyborczych w rozmaitych miejscach, ale działa tu efekt skali. In więcej plakatów, tym większa szansa na przyciągnięcie niezdecydowanych.

Pierwsze przejawy kampanii wyborczej już widać. W Żukowie pojawiły się 2 nietypowe banery. Jest to negatywna kampania wyborcza skierowana przeciw burmistrzowi. Gdyby w mieście obowiązywała uchwała krajobrazowa, takie banery mogłyby się pojawić dopiero w trakcie kampanii wyborczej.

MW

 

Ustawa krajobrazowa wszędzie dopuszcza stosowanie szyldów, czyli tablic reklamowych na budynku, w którym reklamujący się prowadzi działalność. Jednak i tu gmina ma prawo narzucić pewne zasady co do rozmiarów, czy techniki wykonania. Z drugiej strony praktycznie nigdzie nie dopuszcza się wieszania banerów reklamowych na płotach, więc przyjęcie uchwały powinno automatycznie wyrugować takie nośniki z życia. Uchwały powinny też zawierać okresy przejściowe dające reklamującym czas na dostosowanie swoich reklam do obowiązującego prawa miejscowego. Pozostałe rozwiązania zależą już od radnych.

Komentarze