Gmina Sulęczyno OSP Powiat kartuski

SULĘCZYNO. ATMOSFERA ŚWIĘTA GMINNEGO I WYJĄTKOWOŚCI

Coroczne podsumowanie w jednostce OSP w Sulęczynie ma szczególny charakter i różni się znacząco od podobnych zebrań organizowanych w innych gminach. Spotkania te mają charakter doniosły i niemal dziejotwórczy, gdyż gromadzą nie tylko przedstawicieli wszystkich prawie urzędów i instytucji z gminy i spoza gminy, ale także zwykłych mieszkańców, którzy darzą wielką estymą strażaków-ochotników.

Nic więc dziwnego, że dzień w którym takie coroczne spotkania się odbywają, traktowany jest niemal jak święto i wspominany jeszcze długo w przyszłości. Samo precyzyjne ustalanie porządku obrad i wybór przewodniczącego trwało dłużej niż niejedno całe sprawozdanie roczne w innych jednostkach. Na przewodniczącego zebrania wybrany został dh Kamil Sylka. Szczegóły sprawozdania przedstawił naczelnik OSP w Sulęczynie dh Kazimierz Gliniecki. Jednostka OSP w Sulęczynie liczy sobie 83. członków zwyczajnych oraz ośmiu członków honorowych. Wrażenie robi liczba członków wspierających, których jednostka ma aż 16. W składzie osobowym jednostki jest tez 15 kobiet. Łącznie załoga tej nietuzinkowej jednostki OSP liczy 107 osób.

Charakterystyka jednostki

W składzie jednostki znajduje się 10-osobowa kobieca drużyna pożarnicza. Są też dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopięce liczące po 10 młodych druhów, oraz jedna drużyna dziewczęca, także licząca 10 młodych druhen. Co ciekawe drużyny te uczestniczyły w obozach szkoleniowych, podnoszących ich umiejętności, co jest rzadko spotykaną praktyką w innych jednostkach. W roku sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia zarządu i 4 zebrania zwykłe. Istniejące drużyny spotykały się na 33. zebraniach organizacyjnych. W czasie roku sprawozdawczego nie zmienił się skład zarządu. Siedmiu druhów, w tym prezes Robert Roda i naczelnik Kazimierz Gliniecki zostało odznaczonych wyróżnieniami związku OSP. Członkowie jednostki brali udział w licznych szkoleniach, pokazach oraz zabezpieczeniach lokalnych imprez.

Rekordowe liczby

Szczegóły sprawozdania przedstawił naczelnik OSP w Sulęczynie dh Kazimierz Gliniecki.

W minionym roku druhowie brali udział aż w 273 akcjach ratowniczych, w tym gaszeniu pożarów – 17 razy. Udział w likwidacji zagrożeń miejscowych zamknął się liczbą 253. interwencji. Zdarzyły się też 3 fałszywe alarmy. Jeden raz strażacy OSP wyjeżdżali do interwencji poza teren gminy, do Parchowa. Jednostka uczestniczyła we wszystkich gminnych zawodach sportowo-pożarniczych oraz w zawodach w ratownictwie medycznym, zarówno w kategorii dorosłych druhów, jak i drużyn młodzieżowych. Na wyróżnienie zasługuje młodzieżowa drużyna dziewcząt 12-15 lat, która zdobyła 1 miejsce. Pozostałe drużyny plasowały się w czołówce klasyfikacji, w tym zdobywały miejsca na podium. Druhowie dysponują aż sześcioma samochodami, na które składają się 4 wozy lekkie i dwa średnie. W minionym roku jednostka wzbogaciła się o średni zestaw ratownictwa technicznego, dwa aparaty oddechowe, siedem radiostacji przenośnych, piłę ratowniczą do cięcia poszycia dachowego, osiem pił do cięcia drewna, fantom do ćwiczeń ratujących życie i o inny drobniejszy lecz przydatny sprzęt. Wykonano też prace remontowe budynku remizy.

Druhowie honorowymi krwiodawcami

W trakcie spotkania dh Marek Walczak przedstawił raport dotyczący Honorowych Dawców Krwi. Punkt HDK przy jednostce powstał 1 lutego 2004 z inicjatywy komendanta gminnego Andrzeja Rody. Pierwszym prezesem był dh Dariusz Mielewczyk. Od 2008 r., do chwili obecnej prezesem klubu jest dh Kazimierz Gliniecki. Obecnie klub liczy 15 członków. Druhowie należący do klubu, cyklicznie w odstępach kwartalnych oddają ten najcenniejszy dar, szczególnie z okazji Dnia Strażaka oraz Dni Honorowego Krwiodawstwa. W 2017 r. członkowie klubu oddali 12 litrów krwi. Najbardziej zasłużeni oddali już ponad 30 litrów. Większość z nich wyróżniona została już odznakami Honorowego Dawcy Krwi od I do III stopnia.

Komendant Gminny dziękuje

Komendant Gminny OSP Andrzej Roda podziękował obecnym na zebraniu przedstawicielom Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z Gdyni, którzy podczas sierpniowej nawałnicy mocno wspomogli sulęczyńskich strażaków, przywożąc na bieżąco różne, niezbędne dary. W przemówieniu komendanta A. Rody widać było jak wielkie piętno odcisnęła w umysłach druhów letnia nawałnica. Nie mógł powstrzymać się od komentowania dotyczącego ogromu wysiłku i zaangażowania jakie stało się udziałem wszystkich strażaków-ochotników. Nawiązał do trąby powietrznej jaka przeszła przez Sulęczyno w 1962 r., która wyrządziła jednak znacznie mniejsze szkody. Komendant podziękował druhom za ich codzienne poświęcenie. Poinformował ponadto o wydarzeniach i aktywnościach strażackich przewidzianych w najbliższej przyszłości.

BM

Komentarze