Wokół nas

Sulęczyno. Spotkanie w jednostce OSP

… „Tu praca z młodzieżą jest bardzo widoczna…”
 
Podsumowanie roku w OSP Sulęczyno ma wymiar szczególny. Zawsze widać tu dobrą organizację i profesjonalizm. Pełna sala strażnicy pokazuje mobilizację wszystkich członków od najmłodszych z MDP po strażaków seniorów i tych co jednostkę wspierają.
 
Na spotkaniu druhów z Sulęczyna oprócz władz powiatowego i gminnego Związku OSP RP przybyli poseł Stanisław Lamczyk, Jerzy Barzowski radny SWP i Piotr Fikus wicestarosta kartuski. W spotkaniu licznie uczestniczyli członkowie jednostki i jej przyjaciele: radni ,przedstawiciele szkół , księża, pracownicy urzędu gminy.
Na początku spotkania przysięgę na sztandar złożyło sześciu nowych ochotników. Cała ceremonia zachwycała podniosłością. W toku zebrania sprawozdania swoje złożyli: z działalności jednostki dh Kazimierz Gliniecki i finansowe dh Anna Piechowska. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Franciszek Trzebiatowski. Komisja wnioskowała o udzielenie dla Zarządu absolutorium. Komisja Mandatowa z przewodniczącym dh Kazimierzem Sylką stwierdziła że spotkanie jest ono prawomocne bo na 107 członków jednostki uczestniczy w nim 59. Absolutorium udzielono.
 
Stawiają na dalszy rozwój
 
Plany na rok 2019 przedstawił dh Maciej Gowin . Zakłada się w nich dalszy wzrost liczby członków sulęczyńskiej OSP aż o 10 osób. Jednostka ma na wyposażeniu bogaty park samochodów- sześć sztuk. W roku ubiegłym otrzymała sporo nowego sprzętu stąd w bieżącym stawia się na indywidualne zabezpieczenie strażaków w czasie akcji tj. zakup 10 szt mundurów specjalistycznych.
W tym roku ma dalej być mocno widoczna prewencja w postaci szkoleń , ćwiczeń i konkursów oraz pogadanek w szkołach. To ostatnie zadanie druhowie realizują na zlecenie gminy i taki wyraźny wymiar ma to tylko w Sulęczynie. Tradycyjnie członkowie jednostki będą brać udział w różnych wydarzeniach : religijnych, patriotycznych i samorządowych.
 
Druhowie mają następców
 
Goście spotkania zgodnie podkreślali ewenement tej jednostki-dużą liczbę młodzieży. Działające dwie drużyny chłopięce MDP liczą 20 osób. Jest drużyna dziewczęca i kobieca. Równie ważne jest to jakie wyniki osiągają sulęczyńskie MDP. W zawodach gminnych „biorą” wszystko. W powiatowych żeńska powyżej 18 lat zdobyła I miejsce. Tak samo chłopięca 15-18 lat.
Edmund Kwidziński Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP wychwalał znakomite uczestnictwo uczniów szkół sulęczyńskich –najczęściej członków MDP w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”. Stwierdził że jednostka powinna być dumna bo ich drużyna kobieca zajęła V miejsce w zawodach wojewódzkich.
-Bardzo ważną rzeczą jest fakt że jednostka OSP Sulęczyno jako jedyna w powiecie ćwiczy wg. bardzo wymagającego systemu CTIF- chwalił Prezes Kwidziński.
Podobnie jak on wiele słów dobrego dla druhów jednostki i władz samorządowych padło ze strony S.Lamczyka , J.Barzowskiego i P.Fikusa. Samorząd gminy w osobach wójta Bernarda Gruczy i Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierza Glinieckiego podziękował również druhom z jednostki oraz jej Prezesowi Robertowi Rodzie za służbę na rzecz mieszkańców gminy.
 
Dariusz Tryzna.

Komentarze