Gmina Sulęczyno Powiat kartuski

SULĘCZYNO. SPOTKANIE OPŁATKOWE WIECZERZA W GRONIE ZRZESZEŃCÓW

Członkowie sulęczyńskiego partu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego spotkali się by podsumować rok 2017 i złożyć sobie życzenia na nowy.

Spotkanie odbyło się w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Przybyli na nie – poza członkami sulęczyńskiego oddziału zrzeszenia wójt gminy Bernard Grucza, radny powiatowy Andrzej Potrac oraz ksiądz proboszcz Andrzej Bolesław Karliński.

Na początku uroczystości prezes partu Jan Gruchała przywitał gości, a Ireneusz Korda odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Chrystusa po kaszubsku. Później słowo do zebranych oraz życzenia wygłosił ks. kan. Andrzej Karlisńki.

– Jesteśmy na kaszubskiej ziemi, a wiara to element kaszubskiej tożsamości – mówił ksiądz – Dlatego życzę wam wszystkim, byście nadal trzymali z Bogiem, a wtedy i Bóg będzie z wami.

– Nie możemy zapominać o swoich korzeniach – wtórował mu wójt Bernard Grucza – Mowę kaszubską powinniśmy pielęgnować przede wszystkim w domu, bo tam wszystko się zaczyna. Musimy pielęgnować nasz język i tradycje, abyśmy mogli je przekazywać kolejnym pokoleniom. Poza tym, jak wszyscy, życzę wam zdrowia i wszelkiego dobra, a zło żeby was omijało szerokim łukiem.

Jak na okres świąteczny przystało zebrani siedzieli przy suto zastawionych stołach i spotkanie przeistoczyło się w wieczerzę wigilijną. Andrzej Potrac, który jest także organista w sulęczyńskim kościele rozdał zebranym teksty kolęd po polski i po kaszubsku, które wspólnie odśpiewano. Po posiłku zebrani dzielili się opłatkiem życząc pomyślności w nadchodzącym roku sobie nawzajem i przybyłym gościom.

MW

Komentarze