Powiat kartuski

Szczególne wyróżnienie dla policjantki z Sierakowic

Kartuzy. Powiatowe obchody Święta Policji

Podziękowania, nagrody i awanse, ale także przypomnienie o tym, na czym polega służba w policji. Podczas powiatowych obchodów Święta Policji, władze powiatu wraz z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej  nie szczędzili słów uznania.

24 lipca o godz. 10.00 na placu przed Komendą Powiatową Policji w Kartuzach zgromadzili się funkcjonariusze z terenu powiatu. W uroczystej akademii wziął też udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewa Pachura, Starosta Kartuski Janina Kwiecień oraz inni przedstawiciele władz samorządowych.

Życzenia i podziękowania

Komendant Powiatowy Andrzej Kiełkowski zwrócił się do swoich podwładnych z podziękowaniem za sumienną i ofiarną służbę dla dobra społeczeństwa. Nie zapomniał też o tym, jak istotną rolę w ich pracy odgrywa rodzina. Podkreślił, że są oni ogromnym wsparciem w dzieleniu z policjantami trudów codziennej pracy.

Reprezentująca Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku insp. Ewa Pachura zwróciła się do kartuskich funkcjonariuszy:

– Służba w policji to zaszczyt i obowiązek. W dniu waszego święta chcę życzyć wam, abyście nigdy nie zapomnieli o najważniejszych przykazaniach, które powinny przyświecać w codziennej służbie. Wśród nich najważniejsze są uczciwość, skromność, obiektywna i sprawiedliwa ocena zachowań innych osób przy jednoczesnym poszanowaniu prawa. To wy jesteście jego strażnikami.

Wyróżnienie i awanse

Komendant Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Gdańsku wyróżnili funkcjonariuszkę Jagodę Piotrowską z Sierakowic za wieloletnią wzorową pracę oraz działalność na rzecz związków zawodowych.

Wśród kartuskiego garnizonu awanse na wyższe stopnie otrzymało kilkunastu policjantów, a w powiecie łącznie wyróżniono w ten sposób 37 funkcjonariuszy.

Przy okazji wręczania nagród głos zabrali także samorządowcy. Burmistrz Kartuz M.G Gołuński podkreślił, że niezwykle istotne dla prawidłowego działania policji jest nie mieszanie jej z polityką. Jej najważniejszym zadaniem jest dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców. Tak jak pozostali samorządowcy zauważył, że zadań policji przybywa coraz więcej i pozostałe instytucje powinny wspierać ją w realizowaniu zadań.

S.SZ

Komentarze