Wokół nas

Szkołę czeka rozbudowa

Już w czwartek o godzinie 9 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach nastąpi zawarcie umowy pomiędzy powiatem kartuskim, a firmą ELWOZ Sp. z o.o. Zakłada ona wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół w Żukowie.

 

Prace polegać będą na „Nadbudowie piętra budynku szkoły wraz z dobudową zewnętrznej windy osobowej w Żukowie przy ul. Gdyńskiej 5 w celu przygotowania bazy do kształcenia zawodowego”. Inwestycja odbywać się będzie w ramach projektu pn.: „Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość umowy to ponad 5 mln zł.

 

Nadbudowa piętra i winda

 

W ramach inwestycji planuje się nadbudować piętro istniejącego budynku szkoły, a także z myślą o osobach niepełnosprawnych dobudować windę, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1 472 m2 , dla uczniów ZSZiO w Żukowie, kształcących się w zawodach związanych z branżą kluczową: transport, logistyka i motoryzacja. Inwestycja stanowi element przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”, w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Województwa Pomorskiego. Sam projekt jest zintegrowany poprzez powiązanie z projektem realizowanym przez powiat kartuski w poddziałaniu, dotyczącym jakości edukacji zawodowej.

zespol-szkol-zukowo

A.B.

 

Komentarze