Gmina Żukowo Powiat kartuski Wywiady

SZKOLIMY I WYTYCZAMY KIERUNKI W SZKOLENIACH

Rozmowa z Andrzejem Karpusem założycielem i Ryszadem Karpusem, prezesem Zarządu PPUS „Polkar” sp. z o. o. w Żukowie, laureatami nagrody starosty kartuskiego „Perła Kaszub 2017”

Dariusz Tryzna: Spółka PPUS „Polkar” obchodzi pięciolecie. I już tak prestiżowe wyróżnienie…

Ryszard Karpus: Rzeczywiście PPUS „Polkar” sp. z o. o. prowadzi działalność w Żukowie przy ul. Armii Krajowej 1 od stycznia 2013 roku. Ale zasadniczym i dominującym zakresem działalności spółki jest od samego początku prowadzenie szkoleń zawodowych osób dorosłych. W tym celu powołano, jako główną jednostkę organizacyjną spółki Ośrodek Dydaktyczno – Szkoleniowy. A działanie ośrodka jest kontynuacją poprzedniego, działającego od 2002 roku Ośrodka Dydaktyczno – Szkoleniowego PPUH „Polkar” Andrzej Karpus. Czyli mamy nie 5, a 16 lat doświadczeń. Samo wyróżnienie jest zaszczytne, ale nie pierwsze. W ubiegłym roku zostaliśmy docenieni przez władze Żukowa, które przyznały nam swoje wyróżnienie – statuetkę „Sucovia”.

DT: Jaki jest zakres działania ośrodka?

RK: Od marca 2014 r. prowadzimy szkolenia operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w zakresie klasy III, II i I uprawnień w 30 specjalnościach w siedzibie ośrodka. To samo oferujemy w naszych 5 Bazach Zamiejscowych – w Kościerzynie, Gnieżdżewie, Opaleniu, Lidzbarku Warmińskim i Elblągu. To, że spełniamy wymagania do prowadzenia takich szkoleń potwierdził nam Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Od lipca 2014 r. na podstawie uzgodnionych z Urzędem Dozoru Technicznego programów nauczania prowadzimy też szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego. Z kolei na podstawie własnych, opracowanych przez nas programów nauczania prowadzimy szkolenia elektroenergetyczne w zakresie uprawnień E i D oraz w zakresie obsługi maszyn i urządzeń budowlanych, komunalnych i innych. Szkolenia te są adresowane do osób fizycznych, zakładów pracy i organizacji pozarządowych. Odbywają się zarówno w ramach realizacji programów unijnych, jak i innych.

DT: Oferta szkoleń na rynku jest spora. Dlaczego warto wybrać właśnie Was?

RK: Od grudnia 2014 roku nasz ośrodek posiada Certyfikat dla Systemu Zarządzania według PN-EN ISO 9001:2009 zgodna z procedurą certyfikacji TÜV NORD. W październiku 2015 roku zdobyliśmy akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty na wszystkie rodzaje prowadzonych przez nas szkoleń. To o naszych uprawnieniach od strony formalnej. Poza tym jesteśmy firmą znaną i liczącą się w branży. Od kwietnia 2015 roku jesteśmy członkiem Kaszubskiego Związku Pracodawców. Od marca 2016 roku nasz ośrodek jest członkiem zwykłym Ogólnopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Czyli nie tylko szkolimy osoby dorosłe, ale także współtworzymy i rozwijamy zasady, formy i standardy merytoryczne dydaktyczne i etyczne kształcenia ustawicznego takich osób. Zatem to my wytyczamy kierunki w branży szkoleń.

Warto nas wybrać także ze względu na warunki, w jakich się odbywają szkolenia. W całej Polsce podobnych ośrodków jest 220, ale nasz został sklasyfikowany w pierwszej trójce. Nie w wielkim mieście Warszawie czy Trójmieście, ale właśnie w Żukowie. Mamy tu wielu gości, nawet cudzoziemców, którzy są zaskoczeni poziomem naszego ośrodka.

DT: Jesteście dobrą firmą, ale to zbyt mało, by zdobyć „Perłę Kaszub”. To wyróżnienie przyznano Wam „za profesjonalizm działania w kształceniu ustawicznym (…) a także za podejmowane inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności”. Czyli także za działania wykraczające poza statutowe obowiązki firmy.

RK: Jeśli chodzi o takie działania, tu też mamy się czym pochwalić. Nasza spółka często jest organizatorem, współorganizatorem, albo przynajmniej uczestnikiem wielu targów branżowych i specjalistycznych. Organizujemy pokazy, prezentacje sprzętu i imprezy plenerowe nie tylko na poziomie regionalnym, ale też ogólnopolskim. Prezentacje obejmują nie tylko maszyny, ale także sprzęt i urządzenia budowlane.

No i kształcenie – w tej materii wytyczamy kierunki rozwoju branży. Dotyczy to zwłaszcza przedstawicieli Ośrodka Dydaktyczno – Szkoleniowego, którzy na bieżąco uczestniczą aktywnie w spotkaniach konsultacyjnych rozmaitych zespołów roboczych. I to zarówno na szczeblu centralnym, jak i na niższych – lokalnych, czy też branżowych. Na takich spotkaniach padają propozycje zmian procedur szkolenia i egzaminowania operatorów maszyn do robót ziemnych budowlanych i drogowych. Nie tylko zresztą wytyczamy kierunki szkolenia innych, ale też sami cały czas podnosimy swoje kwalifikacje. Pracownicy spółki i ośrodka permanentnie podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach, seminariach ogólnozawodowych i specjalistycznych wzbogacających wiedzę i umiejętności niezbędne podczas prowadzenia szkoleń.

Andrzej Karpus: No i trzeba jeszcze wspomnieć o działaniach na rzecz lokalnej społeczności – wspieramy piłkarzy ręcznych w Gminnym Klubie Sportowym, także szkoły na terenie gminy. Kiedy dostaliśmy nagrodę burmistrza zachowaliśmy sobie tylko statuetkę, a całą finansową część nagrody przekazaliśmy szkole w Pępowie. Wspieramy rozmaite inicjatywy. Między innymi zamierzamy też dołożyć się do zorganizowania III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Żukowie, który odbędzie się w sierpniu w żukowskim kościele Miłosierdzia Bożego. Zdarza się nam nawet, ale to już zupełnie wyjątkowo wspierać osoby indywidualne. Myślimy o nich także zapewniając upusty przy opłacie za kursy. Przychodzi do nas sporo osób, które nie trafiły z wyborem zawodu, albo bez zawodu, po ogólniaku, czy po jakichś niepotrzebnych na rynku studiach. Pomagamy im zdobyć, albo zmienić zawód obniżając cenę kursów.

DT: Na zakończenie zapytam o plany na przyszłość.

AK: Chcemy rozszerzyć swoją ofertę o kursy spawania, ślusarskie, czy montażu rusztowań. Żeby to było możliwe – musimy mieć odpowiednią bazę lokalową. Właśnie kontynuujemy budowę dużego budynku, gdzie będzie spawalnia, serwis wózków widłowych, warsztaty ślusarskie, a na górze sale wykładowe. Budynek będzie wysoki, tak, by w środku można było montować rusztowania. Będzie miał 15 m szerokości 24 m wysokości i 1000 m długości.

DT: Skoro ośrodek jest znany i ceniony w kraju, jesteście wiodącym ośrodkiem zawodowego kształcenia ustawicznego dorosłych, to proszę pochwalić tych, których jest to zasługą.

RK: Tu bym musiał wymienić wszystkich. Jest to zasługa zarówno kierownictwa spółki, jak też pracowników ośrodka – instruktorów, wykładowców, personelu administracyjno – dydaktycznego. W każdym razie zasługi ich są niepodważalne. Nasza renoma wynika z wysokiego poziomu szkolenia i dużej zdawalności egzaminów. I muszę podkreślić, że ta dobra opinia jest powszechna nie tylko wśród uczestników szkoleń, ale też wśród jednostek organizacyjnych nadzorujących i oceniających firmy prowadzące szkolenia. Za te wszystkie osiągnięcia muszę podziękować wszystkim, bo każdy ma jakiś swój udział w tych naszych sukcesach.

DT: Dziękuję za rozmowę.

Komentarze