Powiat kościerski Wokół nas

TRWA NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA STAROSTY

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów oraz nagród starosty kościerskiego dla uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół, za rok szkolny 2016/2017. O stypendium starosty mogą ubiegać się uzdolnieni uczniowie i absolwenci szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie powiatu kościerskiego. Warunkiem ubiegania się o stypendium/nagrodę starosty kościerskiego jest złożenie wniosku spełniającego kryteria określone w regulaminie dostępnym na stronie internetowej starostwa. Nabór wniosków o przyznanie stypendium oraz nagród Starosty Kościerskiego, kończy się w dniu 30 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Wszelkich informacji na temat naboru wniosków udziela Barbara Piepióra, – Naczelnik Wydziału Edukacji, tel. 605 – 847 -701.

Komentarze