Inwestycje Powiat kartuski Wokół nas

Trwa projekt termomodernizacyjny

Prace budowlane związane z realizacją Gminnego Projektu Termomodernizacji zaczęto od modernizacji i ocieplenia budynków komunalnych po to, aby ich mieszkańcy mieli już cieplej na jesień. W drugiej kolejności realizowane są prace przy budynku GOK i strażnicach OSP.

Kończą się już prace w budynkach komunalnych w Połęczynie, Egiertowie oraz Goręczynie. Wymieniono w nich drzwi i okna, docieplono stropodachy, kończy się docieplanie ścian. Pogoda nie jest łaskawa dla tego rodzaju prac. Tym większe słowa pochwały należą się wykonawcom, którzy mieszczą się w zaplanowanych terminach. Rozpoczęto budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Powinna ona służyć mieszkańcom już w tym sezonie grzewczym.

Remizy, przedszkole i GOK

Prace przy instalacji grzewczej i ciepłej wody trwają też w gminnym przedszkolu w Goręczynie oraz strażnicy OSP w Ostrzycach. We wrześniu, jako ostatnie rozpoczęły się prace w stolicy gminy, gdzie termomodernizacja obejmie remizę OSP i Gminny Ośrodek Kultury. Już widać ekipy układające izolacyjną warstwę styropianu na ścianach.

Gmina płaci ćwierć kosztów

Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Somonino” wyceniono na 1,35 mln zł, z tego niemal milion wyniosło dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Objął on 7 budynków – 3 komunalne, 2 strażnice OSP, przedszkole i Gminny Ośrodek Kultury. W wyniku jego realizacji zostanie zmniejszone zużycie energii oraz nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – mechanizm ZIT. Wszystkie związane z nim prace mają zostać zakończone do końca roku.

opr. red.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Komentarze