Kultura Wokół nas Zapowiedzi

UROCZYSTA GALA W FILHARMONII BAŁTYCKIEJ

W dniu 17 listopada o godz. 18.00 w Filharmonii Bałtyckiej odbędzie się coroczna gala, w trakcie której nagrodzone zostaną osoby działające na niwie pomocy społecznej.

Ustanowiona przez Marszałka Województwa Pomorskiego nagroda ma charakter indywidualny i jest przyznawana w formie pieniężnej oraz pamiątkowej statuetki „Srebrnego Drzewka” nawiązującej do tradycji WZPS. Na celu ma inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej. Kandydatów mogły zgłaszać osoby fizyczne, prawne, organizacje społeczne, instytucje i stowarzyszenia. Nagroda jest przyznawana, w szczególności za wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób wykluczonych społecznie, tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej, inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne, aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej, wspieranie i promowanie wolontariatu, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej, całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

B. Mielnik

Komentarze