Wokół nas

Uroczysta sesja z okazji XX-lecia istnienia

Kartuzy. Jubileusz Powiatu Kartuskiego

Ponad 130 zaproszonych osób przybyło w miniony czwartek do Kartuskiego Centrum Kultury, na uroczystą galę z okazji XX-lecia istnienia Powiatu Kartuskiego. Wśród gości znaleźli się m.in. starostowie pomorskich powiatów, burmistrzowie miast, wójtowie gmin, samorządowcy, radni i pracownicy Starostwa Powiatowego.

 Po przywitaniu gości przez Przewodniczącego Rady Powiatu Kartuskiego Mieczysława Woźniaka, głos zabrała starosta kartuska Janina Kwiecień, która na wstępie przedstawiła zebranym pierwszego, urodzonego w obecnym powiecie kartuskim mieszkańca, Sebastiana Płotkę z Sierakowic, który przyszedł na świat 1 stycznia 1999 r. o godz. 7.40 w kartuskim szpitalu. Następnie przewodniczący rady M. Woźniak, przedstawił zebranym najważniejszych gości, wśród których znalazła się m.in. posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk, radni SWP Hubert Lewna i Ryszard Świlski, prof. Edmund Wittbrodt – prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Ponadto, delegacje powiatów: świdnickiego, łowickiego, tatrzańskiego, wejherowskiego, lęborskiego, kościerskiego, niektóre z nich ze starostami na czele. Przewodniczący M. Woźniak powitał także burmistrzów Kartuz, Żukowa oraz wójtów gmin z powiatu kartuskiego.

Historia najnowsza w zarysie

Zanim nastąpiły przemówienia, przewodniczący rady M. Woźniak, przypomniał, że 11. września na Zamku Królewskim w Warszawie, starosta Janina Kwiecień została uhonorowana statuetką „Starosta XX-lecia”, przyznaną przez Związek Powiatów Polskich. Z okazji tej, przy akompaniamencie gromkich braw, przew. M. Woźniak, w imieniu rady powiatu, wręczył staroście J. Kwiecień, bukiet czerwonych kwiatów. Następnie szef powiatowych rajców przybliżył gościom krótką historię obecnego powiatu kartuskiego, przypominając skład osobowy  zarządów powiatu i skład rady poszczególnych kadencji, począwszy od roku 1998.

Początki powstania powiatu

Wcześniejszą historię, sięgającą XVI wieku przybliżyła z kolei starosta J. Kwiecień, informując, że pierwszą siedzibą władz jednostki samorządowej o zbliżonej do obecnego powiatu formy administracyjnej, było Mirachowo. Pani starosta przypomniała zebranym gościom nazwiska i dokonania niektórych włodarzy powiatu kartuskiego, począwszy od tych najodleglejszych, nawet sprzed pięciu wieków. Na zakończenie odesłała do wydanego przez powiat bezpłatnego informatora jubileuszowego, w którym zawarte są najważniejsze informacje historyczne i inwestycyjne ostatnich dwudziestu lat.

Etyka praworządności w samorządzie i wyróżnienia

W dalszej części uroczystej sesji rady powiatu, z krótkim wykładem wystąpił, zaproszony na tę okoliczność, prof. Franciszek Kampka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z ciekawym i frapującym wykładem dot. etyki praworządności związanej z samorządami. Profesor skupił się głównie nad relacjami między osobami i decyzyjnymi komórkami organizacyjnymi we wzajemnym sprzężeniu, opartym o etykę komunikacji  międzyludzkiej. Następnie radni powiatu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego wyróżnieni zostali albumami książkowymi o treści nawiązującej do 100-lecia odzyskania niepodległości. W dalszej części odbył się występ artystyczny, po którym swoje wystąpienia mieli niektórzy zaproszeni goście.

BM

 

Komentarze