Gmina Żukowo Na sygnale

UWAGA! BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA W BANINIE!

UWAGA!

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. informuje, że decyzją Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kartuzach – SE.NS-30/4710/91/ER/17, stwierdzono brak przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego w miejscowości Banino.Spółka Komunalna Żukowo na bieżąco będzie informowała o sytuacji.

Miejscowości zasilane ze stacji w Baninie tj Rębiechowo, Miszewo, Banino, Barniewice oraz Czaple w rejonie numerów 23-44.

Spółka Komunalna Żukowo podjęła natychmiastowe działania naprawcze poprzez dezynfekcję w celu zapewnienia jakości wody zdatnej do spożycia. Zostanie zapewnione zastępcze źródło wody w godzinach od 12:00 do 20:00. Miejsca wyznaczone do postoju beczkowozu będą pojawiały się na stronie internetowej Spółki Komunalnej Żukowo www.skzukowo.pl

Dodatkowo Spółka Komunalana informuje, że WODA PO PRZEGOTOWANIU NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Wszelkie zmiany dotyczące zaistniałej sytuacji będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej www.skzukowo.pl

nad. UG Żukowo

Komentarze