Rolnictwo Wokół nas

WICEMINISTER R. ZARUDZKI ZOSTAŁ „DROBIARZEM” – HONOROWYM

Członkowie Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj spotkali się 30 września w Kartuzach z podsekretarzem stanu w ministerstwie rolnictwa Ryszardem Zarudzkim. W ramach dobrej współpracy powołali ministra na honorowego członka swojego stowarzyszenia.

Lista problemów z jakimi borykają się pomorscy hodowcy drobiu stała się na tyle długa, że członkowie zrzeszenia postanowili prosić wiceministra Ryszarda Zarudzkiego o pomoc i wstawiennictwo przy ich rozwiązywaniu.
Okazją do spotkania była jego wizyta w Kartuzach na targach produktów ekologicznych. Do spotkania do którego doszło w UG miał charakter roboczy.
Członkowie stowarzyszenia zarówno sygnalizowali z czym się borykają jak i wskazywali co powinno się zrobić w celu ochrony i pomocy dla krajowych przedsiębiorców z branży drobiarskiej.
Hodowcy podnosili problem grożącej nam ekspansji drobiu z krajów, w których nie ma tak restrykcyjnych norm produkcji jak w UE. Z roku na rok zmniejsza to opłacalność polskich producentów, którzy mimo to ciągle są w gronie liderów rynku europejskiego.

Zagrożenie zza oceanu

Pomorscy drobiarze twierdzą, że grozi nam zalew drobiu z Brazylii, USA, Kanady. Tamtejsze przepisy sanitarne dotyczące produkcji nie są tak restrykcyjne jak w UE, co pozwala im obniżać koszty.
Hodowcy postulowali również, że w przypadku wykrycia ognisk ptasiej grypy należy wprowadzić rejonizację epidemii tak, żeby nie wyłączać całego kraju z produkcji drobiu i jaj.
Minister Ryszard Zarudzki życzliwie i z wielką uwagą wysłuchał hodowców, którym obiecał pomoc tam gdzie niezbędna jest interwencja ministerstwa.

B. Mielnik

Komentarze