Gmina Karsin Powiat kościerski

WIELE. „KASZUBSKA MARSZRUTA”

Czy powstanie sieć ścieżek rowerowych?

W Wielewskim Domu Kultury odbyło się spotkanie samorządowców powiatów kościerskiego i chojnickiego z przedstawicielami LGR „Morenka” oraz Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Omawiano koncepcję połączenia istniejącej w powiecie chojnickim sieci ścieżek rowerowych „Kaszubska Marszruta” z powiatem kościerskim oraz Trójmiastem, a w przyszłości również z województwem kujawsko-pomorskim.

Kaszubska Marszruta” to dzosiaj sieć 165 km ścieżek i szlaków rowerowych wytyczonych w powiecie chojnickim. Przebiegają one przez gminy powiatu chojnickiego: Czersk, Chojnice, Brusy i Konarzyny. Aż 61 km to specjalnie wybudowane ścieżki wzdłuż ruchliwych dróg. Dodatkowo oznakowano 104 km szlaków rowerowych, biegnących drogami asfaltowymi o małym natężeniu ruchu oraz częściowo drogami szutrowymi i gruntowymi.

Wiele też skorzysta

Przedstawiciele poszczególnych samorządów przedstawili krótko sytuację na terenie swoich gmin dotyczącą istniejących i planowanych do realizacji ścieżek rowerowych. Następnie przedstawiona została opracowywana przez Urząd Marszałkowski koncepcja budowy sieci ścieżek rowerowych na terenie województwa. W przypadku Gminy Karsin zakładana jest budowa ścieżki rowerowej z Wiela przez Przytarnię (przy czekającej na realizację budowy wieży widokowej), a następnie prawą lub lewą stroną Jeziora Wdzydzkiego do Wąglikowic, przez które przebiegać ma ścieżka rowerowa biegnąca w kierunku Trójmiasta.
Pieniądze w przyszłym roku?

Obecny na spotkaniu Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski poinformował, że obecie województwo nie dysponuje środkami, które można by przeznaczyć na budowę ścieżek rowerowych. Jednak szansa na to może się pojawić w przyszłym roku, w momencie pozyskania specjalnej premii w kwocie 400 mln zł za najlepsze w kraju dysponowanie środkami unijnymi przez województwo pomorskie. W związku z tym już dziś należy przeprowadzić niezbędne prace planistyczne oraz dokumentacje projektowe, tak by w momencie pojawienia się środków można było bez zwłoki przystąpić do realizacji tych planów.
Do końca stycznia samorządy przedstawią swoje plany do Biura LGR „Morenka”, które przekaże je do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

nadesłane, opr red.

Komentarze