Gmina Kartuzy Kultura Szkolnictwo Wokół nas

WIELKIE ŚWIĘTO KARTUSKIEGO LICEUM

Dla absolwentów kartuskiego ogólniaka sobota była dniem wielkich radości i wzruszeń. Szkoła przy ul. Klasztornej skończyła 90 lat i z tej okazji odbył się wielki zjazd byłych uczniów, na który przybyło kilkaset osób. Uczczono także pamięć byłego dyrektora szkoły – ś.p. Teodora Elasa. To właśnie jego imię otrzymał park znajdujący się naprzeciw szkoły.

Obchody 90. Rocznicy powstania szkoły rozpoczęły się uroczystym przemarszem. Kolumna składająca się z absolwentów, nauczycieli, a także obecnych uczniów ruszyła spod bram liceum w kierunku kartuskiej kolegiaty, gdzie odbyła się Msza św.

Tablica poświęcona śp. Teodorowi Elasowi…

Po mszy nastąpiła dalsza część uroczystości – zgromadzeni goście wrócili na ul. Klasztorną, gdzie nastąpiło oficjalne odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Teodorowi Elasowi – byłemu dyrektorowi I LO. Pomysłodawcami byli uczniowie z rocznika 1974 – m.in. Małgorzata Chistowska i Gustaw Czartoryski – byli wychowankowie tego wybitnego pedagoga. Gustaw Czartoryski miał tego dnia w zanadrzu jeszcze jedną niespodziankę – wiersz, w którym nie tylko wychwalał Teodora Elasa, ale także wspominał dawne czasy i ks. Piórkowskiego.

Oczywiście poza pomysłodawcami kilka słów wygłosił wicedyrektor szkoły Witold Wojewódka oraz przewodniczący szkoły Benedykt Bela. Benedykt opowiedział historię życia Teodora Elasa. Życia pełnego trudu, ale jednak szczęśliwego.
– Jako nauczyciel i dyrektor dał się poznać jako wspaniały człowiek i wielki przyjaciel młodzieży. Pan Teodor miał fenomenalną pamięć – znał wszystkich uczniów, bez problemu odróżniał twarze i nazywał każdego po imieniu. Dbał o wychowanków, starał się o stypendia dla najuboższych, wstawiał się za mniej zdolnymi do sroższych nauczycieli. Dla grona pedagogicznego był wielkim autorytetem, zawsze służył radą i doświadczeniem. „Carpe diem” – „Chwytaj dzień” – ta myśl stanowiła motto życiowe pana profesora. Optymizm i radość życia towarzyszyły mu do końca, nawet w czasie ciężkiej i długiej choroby. Nie zapomnimy tego, co zrobił dla szkoły, Kartuz oraz Kaszub – mówił Benedykt Bela.

… i park jego imienia     

Odsłonięcie tablicy nie było jedynym ukłonem w stronę Teodora Elasa. Kilka chwil później Witold Wojewódka ogłosił, że park naprzeciw szkoły zostanie nazwany imieniem byłego dyrektora. Przy wszystkich zgromadzonych stosowną uchwałę odczytał Andrzej Pryczkowski – przewodniczący rady miejskiej. Po całej uroczystości chór I LO odśpiewał jedną z ulubionych pieśni Teodora Elasa – Gaudeamus Igitur,

90 lat minęło jak jeden dzień

Ostatnią oficjalną część uroczystości stanowił apel, który odbył się na sali gimnastycznej.

-Nasz ogólniak osiągnął sędziwy wiek – 90 lat. Jubileusz ten to bardzo ważna chwila dla nas wszystkich, to okazja do wspomnień, które chociaż minęły na zawsze zostaną w naszej pamięci. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. O naszej szkole można mówić wiele i długo. Na przestrzeni lat zmieniała swoje oblicze, swoją strukturę, w istocie jednak pozostała taka sama. Jest nie tylko ważną, nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale i częścią naszego życia. Szkoła na Klasztornej nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, zawsze – zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności i serce. Dzięki entuzjazmowi, zaangażowaniu udało się stworzyć naszą szkołę taką, jaką widzimy ją dzisiaj – przyjazną, kolorową, otwartą na nowe wyzwania – podkreślała Maria Mejer-Kobiela, dyrektor szkoły.

Specjalnymi gośćmi byli maturzyści sprzed 65 lat – Tadeusz Fischbach, Gertruda Mejer-Bladowska, Stanisław Fox, Kazimierz Knapiński, Roman Regliński, Teofil Klein i Elżbieta Kurek. Każdy z tej grupy otrzymał kwiat, a dyrektor Maria Mejer-Kobiela podziękowała im w szczególny sposób za przybycie.

Po oficjalnej części obchodów absolwenci udali się na spotkania w klasach, a o godz. 19 w Kartuskim Centrum Kultury odbył się huczny bal absolwenta.

KL

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Komentarze