Gmina Kościerzyna Samorząd

WÓJT GMINY KOŚCIERZYNA Z ABSOLUTORIUM

Podczas sesji 30 maja radni gminy Kościerzyna udzielili wójtowi absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Ubiegły rok był bogaty w inwestycje, a więc pomyślny dla gminy.

W swoim wystąpieniu wójt przypomniał, że w 2016 roku pozyskano środki z różnych źródeł, co pozwoliło zwiększyć budżet po stronie dochodów z planowanych 51 mln zł do niemal 68 milionów, czyli o prawie 17 mln zł. Ostatecznie dochody wyniosły niemal 70 mln zł. Planowane wydatki wzrosły o 24 mln zł z 50,7 mln zł do 74,7 mln zł, ale ponad 6,5 mln zł udało się zaoszczędzić i ostatecznie wydatki wyniosły 68 mln zł.

Inwestycje

Na inwestycje wydano ponad 10,5 mln złotych, czyli blisko 15,5% wydatków budżetowych. W 2016 roku zostały utrzymane główne kierunki rozwoju gminy. Są to modernizacja i budowa dróg, rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych i modernizacja stacji uzdatniania wody, inwestycje związane z rozwojem infrastruktury sportowej oraz inwestycje oświatowe. Sieć kanalizacyjną rozbudowano w 8 miejscowościach gminy, w 9 wsiach powstały nowe odcinki sieci wodociągowej. Dla kolejnych 4 wykonano projekty nowej sieci wodociągowej, a dodatkowo w 1 przypadku powstała koncepcja rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Kontynuowano modernizację stacji uzdatniania wody w Wielkim Klinczu.

MW

Czytaj więcej w wydaniu papierowym z 6 czerwca.

Komentarze