Gmina Lipusz Powiat kościerski Samorząd

WÓJT MIROSŁAW EBERTOWSKI DOBRZE GOSPODAROWAŁ UBIEGŁOROCZNYM BUDŻETEM

Radni gminy Lipusz, jako ostatni w powiecie kościerskim udzielili absolutorium wójtowi. Uznali, że Mirosław Ebertowski dobrze gospodarował gminnym budżetem.

Działania wójta przeanalizowała najpierw Komisja Rewizyjna Rady, która nie mając zastrzeżeń skierowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosek o pozytywnie opiniujący absolutorium. RIO też nie dopatrzyła się żadnych błędów wójta.

Więcej dochodów – mniej wydatków

W roku 2016 gmina uzyskała dochody w wysokości niemal 17,2 mln zł. To znaczy, że minimalnie – o 0,96% – przekroczono poziom przyjęty w ostatecznej wersji budżetu. Wydatki zaś wyniosły 15,7 mln zł, czyli 94,43% planu. Zadłużenie gminy jest niewielkie i stale spada. W ostatnim dniu starego roku wyniosło 3,1 mln zł, czyli niewiele ponad 18% budżetu, w tym, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem zobowiązania powinny spaść do 2,3 mln zł. W ubiegłym roku gmina pozyskała prawie 350 tys. zł dotacji unijnych i 88,6 tys. zł wsparcia od samorządu województwa. Było to dofinansowanie przebudowy drogi transportu rolnego w Gostomku.

Inwestycje – celowe

Ani Komisja Rewizyjna, ani Regionalna Izba Obrachunkowa nie miały też zastrzeżeń do gminnych inwestycji. Przypomnijmy że w ubiegłym roku ponad 700 tys. zł gmina wydała tylko na inwestycje drogowe. Zmodernizowano 6 ulic w Lipuszu oraz położono 700 metrów dywanika asfaltowego na drodze do Gostomka. Komisja Rewizyjna z własnej inicjatywy sprawdzała jedną z inwestycji – utwardzenie terenu w Lipuszu – i nie dopatrzyła się nieprawidłowości.

Bez zastrzeżeń

Sprawdzano też prawidłowość wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zasady gospodarowania mieniem komunalnym. Tu też wszystko było w porządku. Skoro zastrzeżeń nie miały instytucje powołane do patrzenia wójtowi na ręce – nie miała ich też Rada Gminy udzieliła wójtowi absolutorium. Po absolutorium i podziękowaniu wójta nastał czas gratulacji.

MW

Komentarze