Gmina Przodkowo Samorząd

WÓJT PRZYSZEDŁ I WYSZEDŁ Z KWIATAMI

Najważniejszymi punktami wczorajszej sesji Rady Gminy Przodkowo było zaaprobowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok i udzielenie wójtowi absolutorium.

Wójt Andrzej Wyrzykowski omówił wykonanie budżetu. Pytań nie było, a wypowiedzi radnych pokazały, że oceniają oni gospodarkę finansową gminy bardzo wysoko.

Budżet

Gmina osiągnęła 44,3 mln zł dochodów, czyli 100% zaplanowanych kwot. Wydatki natomiast wyniosły 42,1 mln zł, czyli 95% planów. Wójt stwierdził, że niewydane 2,2 mln zł to rezerwa, jaką zostawił sobie na początek bieżącego roku. Być może jest to też efekt mniejszej, niż zakładano skali inwestycji. Plan zakładał wydanie na nie 4,8 mln zł, wydano jednak niecałe 3,4 mln zł. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło 10,2 mln zł, czyli niewiele ponad 23% jej dochodów. Jak podkreślił wójt, jest ono mniejsze, niż zakładano…

Czytaj więcej w wydaniu papierowym z 23 maja.

Komentarze