Kultura Wokół nas

WSPÓŁPRACA REGIONALISTÓW I PRACODAWCÓW

W czwartek 28 września w siedzibie Kaszubskiego Związku Pracodawców w Żukowie odbyło się wspólne posiedzenie władz związku i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Poświęcone ono było przyjęciu deklaracji o współpracy obu organizacji.

Deklaracja obejmuje współpracę w zakresie organizowania regularnych, wspólnych konsultacji dotyczących interesujących strony spraw, organizowania wspólnych przedsięwzięć oraz wzajemne wspieranie przez organizacje inicjatyw partnerów mających wpływ na rozwój gospodarczy Pomorza, czy dotyczących kultury i dziedzictwa kaszubsko-pomorskiego. Podpisali ja prezesi – w imieniu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Eugeniusz Wittbrodt, a w imieniu Kaszubskiego Związku Pracodawców Zbigniew Jarecki.

Wspólne interesy

Władze obu organizacji podkreślają, że ich działalność skierowana jest do tych samych ludzi i ma na celu pomyślność regionu. Wzajemne koordynowanie i wspieranie swoich działań może tylko zwiększyć ich skuteczność. Obie organizacje działają dla wszechstronnego rozwoju kulturowego, społecznego i gospodarczego Pomorza, kultywują i dbają o rozwój specyfiki kulturowej Pomorza oraz szerzą znajomość tradycji kaszubsko-pomorskiej.

– Działamy na tym samym terenie i jego rozwój tak samo leży nam na sercu. Już w przeszłości podejmowaliśmy podobne inicjatywy. Dlatego wola współpracy pomiędzy naszymi organizacjami jest jak najbardziej naturalna – powiedział nam prezes KZP Zbigniew Jarecki.

MW

Komentarze