Wokół nas

Wspomnienie tych co odeszli

Region. „Można odejść na zawsze, by stale być blisko”.

W minionym roku zmarło wiele wybitnych osobowości, które zapisały się w pamięci mieszkańców Kaszub w szczególny sposób. To ci, którzy inicjowali pożądane i oczekiwane  przedsięwzięcia, nieśli pomoc, byli animatorami ciekawych i pożytecznych aktywności, zachęcali lokalne społeczności do działań jednoczących, budujących przyjaźń, służących dobru mieszkańców i grup społecznych.

Ksiądz Jan Twardowski, wielki przyjaciel wszystkich ludzi, poeta, liryk religijny, apologeta chrześcijaństwa w wymiarze praktycznym i historycznym, którego aforyzm eschatologiczny znajduje się w tytule, jest autorem wiersza, służącego za cały komentarz doskonale oddającego tę chwilę zadumy, w czasie której rodzina, przyjaciele i znajomi wspominają pamięć zmarłych:                                                                                                                   „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
Zostaną po nich buty i telefon głuchy
Tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
Najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
Potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
Jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
Kiedy myślimy o kimś zostając bez niego…
Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą… „

Ci co odeszli w minionym roku

Gabriela Gołata – odeszła od nas w listopadzie 2017 r. Wieloletnia dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach. Wielokrotnie nagradzana wyróżnieniami i odznaczeniami państwowymi za pomoc, jaką niosła osobom najbardziej potrzebującym. Laureatka odznaczenia  „Ambasador SM”, kampanii pn.”SyMfonia Serc”, której celem jest propagowanie wiedzy na temat stwardnienia rozsianego.  Działaczka wielkiego serca i głębokiej wrażliwości. Zapamiętana zostanie jako osoba o głębokiej empatii i wielkiej wrażliwości. Zmarła po ciężkiej chorobie w wieku 59 lat.

Dh Roman Biczkowski – honorowy obywatel Żukowa, jeden z założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie, w której służył przez 70 lat. Do 2011 r., był prezesem tej jednostki.
Najstarszy stażem strażak w powiecie kartuskim i trzeci w województwie pomorskim. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany odznaczeniami strażackimi i państwowymi. Wychowawca kilku pokoleń strażaków ochotników, służących później nie tylko w powiecie kartuskim, ale i w całym kraju. Był także członkiem chóru Harmonia. Zmarł w styczniu 2018 r., w wieku 87 lat.

Ksiądz Kazimierz Kryzel – zakonnik ze Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, sprawujący posługę kapłańską w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie. Ks. Kazimierz Kryzel urodził się w Dziemianach w 1935 r. Do Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców wstąpił w 1955 r. Pierwsze śluby zakonne przyjął w 1957 roku, a trzy lata później wieczyste. W czerwcu 1963 roku przyjął święcenia kapłańskie. Ostatnie 20 lat swojego życia spędził w Kościerzynie. Zmarł w styczniu 2018 r. w wieku 82 lat.

Adam Bliźniewski – sołtys sołectwa Kosowo, gm. Przodkowo. Działacz społeczny jednoczący mieszkańców wokół rozwoju sołectwa i unowocześniania jego infrastruktury. Z dużym zaangażowaniem zabiegał o pozytywny wizerunek wsi i jej mieszkańców. Zmarł w styczniu 2018 r.

Jerzy Zawieska – ur. w 1928 r. porucznik Wojska Polskiego, powstaniec warszawski, żołnierz AK  w zgrupowaniu „Róg” należącym do batalionu NOW-AK „Gustaw”.  Mieszkaniec Rotembarku w gminie Kościerzyna, który bezgranicznie pokochał Kaszuby, nazywając je najpiękniejszym zakątkiem na ziemi. To tu m.in. uczestniczył w odbudowie zabytkowego kościoła w Lizakach, gm. Kościerzyna. W czasie II wojny światowej stracił całą rodzinę. Wyruszył do Gdańska, założył nową rodzinę i ukończył Politechnikę Gdańską zostając inżynierem budownictwa wodnego. Osiedlił się w Rotembarku a Kaszuby określił jako swoją drugą ojczyznę, wraz z Warszawą. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Warszawskim Krzyżem Powstańczym i medalami resortowymi Wojska Polskiego. Zmarł 5 marca 2018 r., dokładnie w swoje 90-te urodziny.

Jerzy Landowski – długoletni sołtys Czarliny gm. Kościerzyna, sprawujący tę funkcję od 1993 r. Niezwykle zaangażowany społecznik i działacz ludowy. Funkcję wójta traktował jak służbę społeczną, ktorej poświęcił się bez reszty. Na pierwszym miejscu stawiał dobro mieszkańców i rozwój wsi. Zmarł w marcu 2018 r.

Edmund Lewańczyk – kaszubski twórca ludowy, kompozytor pieśni kaszubskich, gawędziarz i propagatora kultury kaszubskiej. Artysta urodził się w 1943 r . w Żukowie w rodzinie muzyków i osobowości kultury ludowej. Przez długie lata kierował folklorystycznymi zespołami kaszubskimi. Był wielokrotnym laureatem Turnieju Gawędziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia oraz długoletnim członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Był także autorem licznych pieśni kaszubskich i religijnych, kolęd, pastorałek. Z zespołem „Redzenie” nagrał dwie płyty. Za działalność artystyczną otrzymał wiele znaczących nagród, dyplomów i odznaczeń. Zmarł w maju 2018 r. w wieku 74. lat.

Agnieszka Wenta – najstarsza mieszkanka powiatu kartuskiego. Zmarła w czerwcu roku 2018. Mieszkanka Somonina, była jedną z 80. osób w Polsce które dożyły 106 lat. Urodziła się jeszcze przed I wojną światową w 1912 roku, jako najmłodsza z sześciorga rodzeństwa. W listopadzie 1934 r. wyszła za mąż, mąż pani Agnieszki zmarł w 1972 r. Agnieszka Wenta miał troje dzieci, doczekała się też piętnaścioro wnucząt oraz duże grono prawnuków i praprawnuków.

Ksiądz Zbigniew Kropidłowski – wybitny kapłan, pełniący tę posługę przez 53 lata, Radca duchowny ad honestes, były proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Osowie. Ks. Z. Kropidłowski urodził się w Kornem gm. Kościerzyna. Zmarł w październiku 2018 r., w wieku 76 lat.

Ksiądz Kanonik Wojciech Wiśniewski – Ksiądz Kanonik parafii pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie, pełnił tam role proboszcza przez 27 lat. Człowiek pracowity, wkładający całe serce w wspólnotę kościoła. Urodził się w Chełmży w 1935 roku. Odszedł 12 lutego 2018 roku, krótko po rozpoczęciu 60 roku kapłaństwa.

Edmund Kobiela – Wieloletni działacz kartuskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Towarzystwa Miłośników Kartuz. Osoba wyróżniająca się na tle innych swoją pracowitością i zaangażowaniem, znany był z pięknego śpiewu na pielgrzymkach do Sianowa oraz procesjach Bożego Ciała. Zmarł w wieku 83 lat, dnia 13 czerwca 2018 roku.
 

Piotr Męczykowski – Wieloletni Radny Gminy Dziemiany i Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Dziemiany. Miał on 54 lata. Zmarł 14 maja 2018 roku.

Benedykt Synak – Radny Rady Gminy Dziemiany oraz Sołtys Sołectwa Raduń. Odszedł 20 lipca 2018 roku.

BM

.

Komentarze