Wywiady

WYWIAD ZE STAROSTĄ KARTUSKIM

O pierwszym miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów z Janiną Kwiecień, Starostą Kartuskim rozmawiał Dariusz Tryzna, Redaktor Naczelny „Kuriera Kaszubskiego”.

Dariusz Tryzna: Minęły zaledwie dwa tygodnie nowego roku, a już jest pierwsza dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu. Czy te wyniki rankingu były dla Pani zaskoczeniem?
Janina Kwiecień:
Przyznam się, że tak. Nie myślałam, że uda się nam dorównać do powiatu kieleckiego, który już od 10 lat dzierżył to pierwsze miejsce. W ubiegłym roku miałam okazję odwiedzić ten powiat. Obejrzałam ich nowoczesny, przepiękny budynek starostwa oraz zastosowane w nim rozwiązania techniczne i organizacyjne. Musiałam przyznać, że słusznie to pierwsze miejsce „okupują”. Pomyślałam sobie „gdzie nam mającym takie warunki lokalowe do nich?”. A jednak. Podsumowując, był to powiat bardzo trudny do pokonania.

Ja wymarzyłam sobie miejsce drugie i pomyślałam, że gdybyśmy wskoczyli na drugą lokatę w kraju to byłby bardzo duży sukces.

D.T.: Pani Starosto, jak już osiągnęliście to maksimum to przypomnijmy mieszkańcom powiatu, jak wyglądał „marsz” do tego wyniku?
J.K.:
Myśmy się cały czas obracali w pierwszej dziesiątce. Najpierw w tym pierwszym przedziale powiatów z liczbą 60-120 tys. mieszkańców, to były różne miejsca: było dziesiąte, dziewiąte, ósme, czwarte. Kiedy znaleźliśmy się w przedziale tych największych powiatów to wskoczyliśmy na miejsce trzecie (na 43 powiaty z liczbą mieszkańców powyżej 120 tys.). No i teraz to pierwsze. Nasze marzenia zostały zrealizowane. Tu trzeba powiedzieć, że jest to dorobek naszych mieszkańców, samorządów gminnych oraz wszystkich pracowników starostwa i naszych jednostek (szkół, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zarządu Dróg Powiatowych).

D.T.: W czym byliście lepsi w 2017 porównując do wcześniejszych rankingów?
J.K.:
W porównaniu do roku ubiegłego Powiat Kartuski pozyskał więcej środków finansowych pochodzących z UE. Jesteśmy w trakcie realizacji projektów takich jak: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kartuskiego”, „Rozwój Usług Społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego”, „Wsparcie systemu ratownictwa oraz Zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego Sprzętu na potrzeby jednostek Krajowego systemu Ratowniczo-Gaśniczego”, „Aktywizacja społeczno-Zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”, „Kompleksowa termomodernizacja Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach”, „Akademia rozwoju Zawodowego – I edycja”, „Akademia Aktywności 2017-2018”. Przewiduje się, że wysokość pozyskanych środków w 2018 r. wzrośnie, ponieważ wiele inwestycji zostanie zakończonych. Do najważniejszych należy termomodernizacja Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach.
Warto również wskazać, że w 2016 r. uzupełniono 56 kategorii na 90 możliwych, co daje 62% uzupełnionych kat. ogółem. Natomiast w 2017 r. uzupełniono 59 kategorii na 84 możliwych, co daje 70% uzupełnionych kategorii ogółem.
 

CZYTAJ WIĘCEJ W  WERSJI PAPIEROWEJ WYDANIA Z DNIA 16.01.2018

Komentarze