Miasto Kościerzyna Samorząd

WZMOCNIĄ KOŚCIERSKĄ GOSPODARKĘ

Chcą wspólnie rozwijać turystykę, odnawialne źródła energii oraz przemysł – to plan wszystkich samorządów powiatu kościerskiego. W tym celu od 3 lat gminy opracowywały projekty Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej. W miniony piątek przedstawiono efekty tych prac.

Powstały projekty siedmiu stref aktywności, do których opracowano dokumentację strategiczną i techniczno – kosztorysową. Na te prace samorządy już w 2012 roku otrzymały ponad 2 mln zł dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. – Dzięki temu bardzo się zjednoczyliśmy, a ma to służyć wspólnemu występowaniu po środki unijne – mówił Michał Majewski, burmistrz Kościerzyny, która jest liderem projektu.

7 stref

Strefy przemysłowe mają powstać na terenie sołectwa Grzybowo i Kłobuczyno w gminie Kościerzyna oraz w Nowej Karczmie i mieście Kościerzyna. Dwie kolejne strefy mają być poświęcone rozwojowi odnawialnych źródeł energii, a ich lokalizację wyznaczono w Lubaniu i Liniewskich Górach. Ostatnią największą strefą będzie rozwój turystyki wokół jezior Wdzydzkich. – To partnerstwo tworzy aż 5 gmin, które chcą wspólnie rozwijać turystykę – mówi Leszek Pobłocki, wójt gminy Dziemiany.

Przede wszystkim turystyka

W projekt strefy turystycznej zaangażowały się również gminy Karsin, Lipusz, Stara Kiszewa i gmina Kościerzyna. Samorządy planują wybudowanie ścieżki rowerowej wokół jezior. – To ma być ścieżka z prawdziwego zdarzenia. Upatrujemy w tym uatrakcyjnienia naszego terenu i przyciągnięcia więcej turystów – podkreśla Leszek Pobłocki.

Dopasowanie szkół do rynku pracy

Wszystkie strefy mają wpłynąć na rozwój gospodarczy, a tym samym poprawę życia mieszkańców. Jednym z priorytetów jest m.in. przygotowanie szkół ponadgimnazjalnych do potrzeb rynku pracy. – Temu projektowi przyświeca jeden cel: partnerstwo samorządów i podwyższenie poziomu życia mieszkańców – mówiła Alicja Żurawska, starosta kościerski. Teraz samorządy wspólnie będą występowały o środki unijne na realizację przygotowanych projektów.

ad

Komentarze