Gmina Karsin Samorząd

ZAAKCEPTOWANO WYKONANIE BUDŻETU I SKWITOWANO WÓJTA

Najważniejsze uchwały sesji absolutoryjnej – przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2016 i udzielenie absolutorium wójtowi przeszły praktycznie bez dyskusji. Radni bez żadnych uwag zaakceptowali sprawozdanie i jednogłośnie udzielili wójtowi Romanowi Brunke absolutorium.

Taka jednomyślność może być pewnym zaskoczeniem. Komisja Rewizyjna rozpatrując projekty tych uchwał też rekomendowała radnym udzielenie wójtowi absolutorium, ale rekomendowała niejednomyślnie. 4 członków komisji było za absolutorium, a 2 wstrzymało się od głosu.

W przesłanych dokumentach nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości Regionalna Izba Obrachunkowa. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej uznała, że nie ma w nim ocen negatywnych w zakresie wykonania budżetu, a więc nie ma podstaw do zastrzeżeń co do legalności, gospodarności i celowości działań wójta i także rekomendowała udzielenie absolutorium.

Budżet

Sprawozdanie finansowe to cały pakiet dokumentów, wśród których najważniejsze jest sprawozdanie z wykonania budżetu gminy…

MW

Czytaj więcej w papierowym wydaniu z 23 maja.

Komentarze