Wokół nas

Zdążyli przed Nowym Rokiem

Podczas XXI sesji liniewscy radni większością głosów przyjęli budżet na 2017 rok. Przewiduje on dochody gminy na poziomie 22,2 mln zł. Wydatki wyniosą 25,6 mln zł. Deficyt –  prawie 3,5 mln zł częściowo zostanie pokryty kredytem w wysokości niemal 1,9 mln zł. Na resztę – 1,6 mln zł pójdą wolne środki.

Przeważająca większość radnych zaakceptowała założenia budżetu. Na 15 głosujących 2 osoby wstrzymały się od głosu. Nikt nie sprzeciwił się.

 

Zobowiązań jest więcej

Obsługa długu ma kosztować 120 tys. zł. Oprócz kredytu na sfinansowanie deficytu rada upoważniła wójta do zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniejszych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Te krótkotrwałe pożyczki mają limity ponad 600 tys z oraz dokładnie 0,5 mln zł.

Komentarze