Konkursy Kultura Szkolnictwo

ZGŁOŚ SWOJEGO NAUCZYCIELA DO KONKURSU

To druga edycja konkursu „Nauczyciel Pomorza”, którego celem jest wyłonienie najlepszych i najbardziej zaangażowanych społecznie nauczycieli w regionie. W ubiegłym roku zgłoszonych zostało kilku z powiatu kartuskiego i kościerskiego. Może w br. któryś z naszych zdobędzie ten tytuł.

Konkurs ma uhonorować najwybitniejszych z szerokiego grona pedagogów – pracowników przedszkoli, szkół różnego szczebla i placówek oświatowych.

Wniosek o nadanie tytułu mogą złożyć dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, rada szkoły lub placówki, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa.

Spośród zgłoszonych nauczycieli Komisja Konkursowa zarekomenduje dziesięciu kandydatów do tytułu, z których zostanie wybranych pięciu laureatów. Jeden z nich otrzyma tytuł Nauczyciel Pomorza Roku 2017 oraz statuetkę, zaś czterej pozostali – wyróżnienia. Ponadto, laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

 Jak zgłosić kandydata do tegorocznego konkursu?

Należy wypełnić odpowiedni wniosek, a następnie wydrukować, podpisać i przesłać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: „Konkurs Nauczyciel Pomorza w 2017 roku” na adres Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk. Wnioski można składać do 31 maja 2017 r.

red.

 

Komentarze