Kultura Samorząd Szkolnictwo Wokół nas Zapowiedzi

ZGŁOŚ SWOJEGO NAUCZYCIELA DO TYTUŁU „NAUCZYCIEL POMORZA 2017”

Rozpoczęła się II edycja konkursu „Nauczyciel Pomorza 2017”. Jego celem wyróżnienie tych pedagogów, którzy mają największy wpływ na wszechstronny rozwój ucznia i wyróżniają się w społeczeństwie szkolnym i lokalnym.

Jak zgodnie twierdzą laureaci pierwszej edycji tytuł „Nauczyciel Pomorza” to wyróżnienie ale też mobilizacja. Wśród nominowanych byli też szkolni z naszych powiatów. Czy w tym roku uda się powtórzyć sukces, a może zdobyć ten najważniejszy to się okaże.

Na początek trzeba zgłosić kandydaturę

Konkurs ma uhonorować najwybitniejszych z szerokiego grona pedagogów – pracowników przedszkoli, szkół różnego szczebla i placówek oświatowych.

– Chcemy uhonorować tych, którzy wpływają na wszechstronny rozwój psychofizyczny: intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci oraz młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i przyczyniają się do budowania kapitału społecznego całego regionu – mówi Mieczysław Struk, marszałek pomorski sprawujący  patronat nad konkursem.

Wniosek o nadanie tytułu mogą złożyć dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, rada szkoły lub placówki, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa. Kandydat powinien mieć świetny kontakt z uczniami, pomagać im rozwijać talenty i zachęcać do działalności społecznej.

Spośród zgłoszonych nauczycieli Komisja Konkursowa zarekomenduje dziesięciu kandydatów do tytułu, z których zostanie wybranych pięciu laureatów. Jeden z nich otrzyma tytuł Nauczyciel Pomorza Roku 2017 oraz statuetkę, zaś czterej pozostali – wyróżnienia. Ponadto, laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Jak zgłosić kandydata do tegorocznego konkursu?

Należy wypełnić odpowiedni wniosek, a następnie wydrukować, podpisać i przesłać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: „Konkurs Nauczyciel Pomorza w 2017 roku” na adres Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku
al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk. Wnioski można składać do 31 maja 2017 r.

Nadesłane/opr. redakcja

Komentarze