Rolnictwo

Złóż jak najszybciej wniosek

Grabowska Huta. Wiceminister Rolnictwa R. Zarucki i samorząd rolny

 

Do piątku 28 bm. mogą składać wnioski o pomoc do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy, którzy w wyniku tegorocznej suszy zanotowali straty w uprawach w wysokości co najmniej 70 proc.

17 września w Grabowskiej Hucie na spotkaniu z przedstawicielami samorządu rolnego powiatu kartuskiego i kościerskiego podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarucki zapewnił, że pomocą zostaną objęci także rolnicy, w których gospodarstwach straty były niższe niż 30 proc.

– Na wsparcie poszkodowanych rolników rząd przeznaczył prawie 1,4 mld zł – powiedział minister Zarucki – To pokazuje jak bardzo wzrosła skala pomocy. W roku 2015 była podobna susza. I wtedy na pomoc dla rolników przeznaczono niecałe 400 mln zł.

Wysokość pomocy

Minister przypomniał też zasady przyznawania pomocy.

– W przypadku strat w wysokości 70 proc. lub wyższej kwota pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw. W przeciwnym razie poszkodowany otrzyma 50 proc. tej kwoty – powiedział minister – Przy stratach niższych – od 30 do 69 proc. bazowa stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy i też jest pomniejszana o połowę, gdy rolnik nie ma polisy.

Minister zachęca

Najważniejszą rzeczą, na którą zwrócił uwagę jest czas składania wniosków. Zachęcał on, aby były one złożone jak najszybciej. Dotyczy to szczególnie tych rolników, którzy mają straty większe niż 30%. Nawet w sytuacji, kiedy jedne z upraw ocenione są jako podlegające stracie powyżej 70%, a inne pomiędzy 30 a 69%, należy taki wniosek złożyć jak najszybciej do 28 września. Po tej dacie będą przyjmowane tylko wnioski ze stratami do 30%. Termin ich przyjmowania zakończy się 17 października.

Wiele uwag

Podczas spotkania rolnicy zwracali uwagę na rozbudowaną biurokrację, dotyczącą wypełniania wniosków. Na nieżyciowe procedury. Punktowano również system pracy służb podległych wojewodzie pomorskiemu, jako mało wydajne. Zgłoszono kilka pomysłów, które wiceminister przyjął pod rozwagę.

Szerzej o szczegółach spotkania w następnym wydaniu naszego tygodnika.

MW

 

Komentarze