Gmina Żukowo Powiat kartuski

ŻUKOWO. Z OSTATNIEJ SESJI

Stałe obwody głosowania w roli głównej

Pod koniec kwietnia odbyła się kolejna, LII sesja Rady Miejskiej w Żukowie. Najważniejsza, podjęta uchwała dotyczyła podziału gminy na stałe obwody głosowania, ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. 

Nowy podział gminy Żukowo na okręgi wyborcze, wynikający z uchwały Rady Miejskiej z marca tego roku stanowił podstawę do dokonania zmian granic stałych obwodów głosowania. Burmistrz Wojciech Kankowski przedłożył Radzie Miejskiej wniosek w sprawie podziału gminy Żukowo na 19 stałych obwodów głosowania, określając ich granice, numery i siedziby obwodowych komisji wyborczych. Radni przychylili się do projektu burmistrza i przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Drogi i dotacje

Podjęta została także uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza gminy Żukowo. W piśmie skarżącym jeden z mieszkańców gminy złożył skargę w sprawie zapewnienia niedostatecznej przejezdności drogi gminnej w Glinczu, tłumacząc że Urząd Gminy w Żukowie po uzyskaniu informacji o zaistniałym problemie dostarczył na wskazaną drogę zbyt małą ilość żwiru, który mieszkańcy rozprowadzili sami. Rada Miejska uznała skargę za bezzasadną. W dalszej części sesji przyznano także dotację w wysokości 150 tys. zł dla parafii pw. WNMP w Żukowie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy XVIII wiecznym kurdybanie z kościoła WNMP w Żukowie, obrazach olejnych św. Pawła i Salvador Mundi, Adoracja Imienia Jezus, św. Antoniego, św. Kazimierza, św. Jana, ołtarzu głównym oraz ołtarzami bocznymi św. Jana z kościoła pw. św. Jana w Żukowie. Na sesji przyjęto również uchwały dotyczące nadania nazw ulic w Pępowie, Przyjaźni i Chwaszczynie.

Nad./opr.BM

 

Komentarze